ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УСВАЈАЊЕ ПРИНЦИПА ПОСЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНИМ ЛАНЦИМА ВРЕДНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УСВАЈАЊЕ ПРИНЦИПА ПОСЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНИМ ЛАНЦИМА ВРЕДНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

 

Суочавајући се с изазовима као што су трговински ратови, поремећаји у ланцима снабдевања и промене у политици, многе компаније разматрају диверзификацију и локализацију својих ланаца добављача како би смањиле ризик и осигурале континуитет снабдевања. Ово је прилика да домаће компаније постану локални добављачи МНК.

Када привредно друштво постане део ланца добављача МНК, то обично значи стабилан ток прихода јер су МНК дугорочно оријентисане и имају капацитет да редовно наручују производе или услуге од својих добављача. Бити добављач МНК може помоћи локалним привредним друштвима да повећају своју видљивост и углед на тржишту. Такође, кроз сарадњу с МНК, локални добављачи могу добити приступ новим тржиштима којима иначе не би били у могућности да приступе јер МНК имају глобалну присутност и дистрибутерске мреже.

Сарадња с МНК може пружити мањим привредним друштвима прилику да развију своје пословне вештине. То подразумева побољшање квалитета производа или услуга, усвајање бољих пословних пракси и управљање сложенијим захтевима и стандардима које поставља МНК. Од својих добављача често траже иновативна решења како би унапредили своје производе или услуге.

Бити део ланца добављача МНК може помоћи малим фирмама да постану конкурентније на тржишту. Успостављањм дугорочне сарадње утиче се на стабилност свих сегмената пословања: стабилан приход, повећану видљивост, приступ новим тржиштима и могућност раста и иновације.

Пратећи трендове у ланцима снабдевања и ослушкујући потребе великих компанија, креирали смо програм којим желимо да подстакнемо домаће компаније да унапреде своје пословање и постану пожељан локални добављач. Програм је настао као резултат директне сарадње са МНК које послују у Србији, али и након вишегодишњег искуства у спровођењу Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача.

Право на учешће у Програму има привредни субјект који се бави производњом директних или индиректних материјала, компоненти, система и подсистема, а претежно послује у индустријским областимапроизводња електричне опреме; производња рачунара, електронских и оптичких производа; производња непоменутих машина и непоменуте опреме; производња моторних возила, приколица и полуприколица; производња осталих саобраћајних средстава; производња производа од гуме и пластика; остало штампање, под којим се подразумева само штампање етикета, „паметних” картица и налепница. Осим тога привредни субјекат мора да испуњава следеће услове:

 • регистрован у Републици Србији, најкасније до 1. јануара 2020. године;
 • поседује имплементиран сертификат ИСО 9001;
 • запошљава минимум 15 лица;
 • испуњава финансијске капацитете: остварени приход од продаје не мањи од 25.000.000,00 динара, удео прихода од продаје производа већи или једнак 50%, вредност основних средстава није мања од 25.000.000,00 динара, и против Подносиоца није покренут претходни стечајни поступак,није отворен стечајни поступак, покренут поступак реорганизације или ликвидације.

 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПОДРЖАНЕ ПРОГРАМОМ

Како би наши локални добављачи били видљиви потенцијалним купцима, значај међународних интерактивних платформи постаје све већи. Ове платформе пружају много више својим клијентима од самог повезивања са потенцијалним купцима, пружају подршку у постизању одрживе производње, стручну подршку у унапређењу различитих области пословања, и дају информације о трендовима која су од значаја за пословање корисника. Евалуацију својих корисника пре самог улиставања ове платформе користе како би и саме евидентирале области пословања за унапређење и затим обезбедиле савете како да се унапређења и заиста десе.

СПРОВОЂЕЊЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ КОЈА ПРЕТХОДИ УЛАСКУ НА ПЛАТФОРМЕ ЈЕ  ОБАВЕЗНА АКТИВНОСТ ЗА КОЈУ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ МОРА ДА АПЛИЦИРА

 

Осим ове активности финансијску подршку пружамо и за следеће активности:

Унапређење конкурентности и дигитализације

 • ТРОШКОВИ УЛИСТАВАЊА НА РЕФЕРЕНТНЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ - Претплата на референтне интерактивне платформе
 • СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА - индустријски стандарди специфични за Подржане делатности (као што су ИАТФ16949/ИРИС/ЦЕ-3А/ЦЕН, ВДА 6.3 и други појединачни специфични стандарди у групи ЦЕН стандарда), сертификација система менаџмента система квалитета (ИСО 14001, ИСО 50001, ИСО 18001, ИСО 45001, ИСО 27001 и сл.).
 • УВОЂЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА
 • ИЗРАДА WЕБ СТРАНИЦЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА У ИНТЕРНЕТ ПРЕТРАЖИВАЧИМА

Консултантска подршка

 • Консултантска подршка за ОПТИМИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
 • Консултантска подршка за УВОЂЕЊЕ ИЛИ УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊА
 • Консултантска подршка за УНАПРЕЂЕЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА КАДРОВИМА
 • Консултантска подршка за укључивање, увођење правила, процедура и ИЗВЕШТАВАЊА У ВЕЗИ СА ЕСГ ФАКТОРИМА
 • Припрема која претходи СПРОВОЂЕЊУ ТЕРЕНСКОГ УВИДА У ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ОД СТРАНЕ МНК
 • Припрема која претходи увођењу СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА који су специфични за ланце вредности у смислу овог програма
 • Усклађивање са ЗАХТЕВИМА ЗЕЛЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ
 • Консултантска подршка за ПЛАНИРАЊЕ УВОЂЕЊА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

 

Јавни позив је отворен до30. септембра 2024. године.

 

 

Отворени јавни позиви доступни су на страници РАС