Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза

Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза

 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ почев од 2020. године успешно спроводи Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза. Овај програм је креиран са циљем да унапреди извозни потенцијал домаћих привредних друштава, њихову конкурентност и постојеће производне капацитете ради повећања прихода од обављања производне делатности, уравнотежења платног биланса и унапређења угледа Републике Србије у међународној пословној заједници, као и повећања пласмана домаћих производа на страним тржиштима. ЈАВНИ

ПОЗИВ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА која обављају производњу прехрамбених производа (примарна пољопривредна производња, конзервисање свежег воћа, језграстог воћа или поврћа, меса, живине и рибљих производа замрзавањем, као и производња нарезаног и очишћеног воћа и кланице нису подржани овим програмом); производњу пића (изузев минералне и остале флаширане воде); производњу металних производа, осим машина и уређаја, (изузев производње оружја и муниције); производњу електричне опреме; производњу рачунара, електронских и оптичких производа; производњу непоменутих машина и непоменуте опреме; производњу моторних возила, приколица и полу-приколица; производњу осталих саобраћајних средстава; производњу производа од гуме и пластике; производњу пестицида и хемикалија за пољопривреду; производњу боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова; производњу детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата; производњу намештаја; производњу одевних предмета и производњу коже и предмета од коже. За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 150.000.000,00 РСД, а бесповратна средства се додељују у укупном износу који не може бити већи од 10.000.000,00 РСД по кориснику.

ТОК ПРОГРАМА

 


Програмом се суфинансирају следеће групе активности:

 1. Консултантска подршка за потребе креирања развојне стратегије позиционирања на циљаном тржишту.
 2. Консултантска подршка за активности извозног маркетинга и то за спровођење следећих активности:
  1. 1. Израда маркетинг плана;
  2. 2. Израда идејног решења/ нацрта дизајна и редизајна једног или више производа, паковања и амбалаже ради прилагођавања захтевима циљаног тржишта;
  3. 3. Прилагођавање web странице on-line продаји или куповина нове платформе намењеној за електронску трговину.
 3. Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
  1. 1. Стицање атеста, хомолгације, сертификације производа и производних процеса потребних за пласман производа на циљано тржиште;
  2. 2. Улиставања једног или више производа у трговинске ланце на циљано тржиште, улиставања једног или више производа на глобалне online продавнице или специјализоване online продавнице за циљано тржиште које су признате у међународној пословној заједници;
  3. 3. Имплементација и сертификација/ре-сертификација система менаџмента квалитетом ISO 9001 или HACCP, у случају да се Подносилац бави производњом прехрамбених производа и производњом пића.
 4. Консултантска подршка за унапређење извозних способности (спровођење једне или више обука у циљу стицања знања у вези са продајом на иностраном тржишту).
 5. Самостално излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
  1. 1. Самостално излагање на једном или више међународних сајмова из предметне области од значаја за промоцију извоза на циљаном тржишту;
  2. 2. Посета купцу или дистрибутеру у оквиру компанијске мисије;
  3. 3. Учешће на једном или више online сајмова, вебинара и догађаја.
 6. Унапређење производних способности – набавка опреме
  1. 1 Анализа оправданости набавке опреме;
  2.  2. Набавка опреме, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива.

За ову меру интервенције одобравају се бесповратна средства за кумулативно спровођење обе активности, односно Подносилац пријаве је дужан да пријави обе активности истовремено.

 

Јавни позив је објављен 28. децембра 2023. године, а пријаве се могу поднети најкасније до 27. марта 2024 године.

Актуелни Јавни позив са пратећом документацијом доступан је  ОВДЕ.