VESTI

ODOBRENE 224 PRIJAVE ZA PAKET USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE

Jun 28, 2022

 

U okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike Ministarstva privrede u 2022. godini, selektovano je 224 kandidata, mladih od 15 do 35 godina i žena preduzetnica, za paket usluga za mlade i žene koji kroz Program Ministarstva sprovode RAS i ARRA.  

cover mladi i preduzetnice.jpg

 

Nakon analize 236 pristiglih prijava i predselekcije od strane Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), članovi Komisije sastavljene od predstavnika RAS i Ministarstva privrede, formalno su odobrili 224 kandidata koji spadaju u kategoriju mladih od 15 do 35 godina i žena preduzetnica.

Od odobrenih prijava, 121 prijava pripada kategoriji „Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica“, 59 je u kategoriji „Mladi preduzetnik/preduzetnica“ od kojih je u 21 prijavi - kompaniji žena vlasnik, i 44 prijava spada u kategoriju „Žene preduzetnice“. 

Paketom besplatne podrške podrazumeva se pomoć trenera i mentora iz ARRA mladom, potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, kao i ženama preduzetnicama koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i standardizovane mentoring usluge razvijene od strane RAS i JICA u trajanju do 40 sati.