ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПЕТОМ КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ 2022, ШАНГАЈ, НР КИНА

 

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном општем сајму „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ 2022, у Шангају, НР Кина, закљученог дана 11.04.2022. године као и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2021. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПЕТОМ КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,

ШАНГАЈ, НР КИНА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на на предстојећем 5. Кинеском међународном увозном сајму “China International Import Expo” који ће се одржати у Шангају, НР Кина, у периоду од 05. до 10. новембра 2022. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

“China International Import Expo” чији су организатори Влада Народне Републике Кине и Кинески међународни увозно-извозни биро (China International Import Expo Bureau) одржава се у циљу подстицања увоза стране робе и услуга у Кину, а у складу са настојањем Кине да промовише глобализацију и отвореност тржишта.

Од овог сајма се очекује да буде платформа на којој би земље учеснице представиле своје економске потенцијале и добиле прилику да остваре контакте са кинеским партнерима. Очекује се учешће представника више од 100 земаља и региона, као и 150.000 професионалних купаца из Кине и других земаља.

На сајму “China International Import Expo” Србије ће се представити са националним штандом у хали за прехрамбену индустрију.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Уколико због пандемије вируса Covid 19 улазак у НР Кину буде онемогућен или ограничен уз обавезан карантин, те да ће због оваквих околности путовање бити неизвесно као и наступ излагача на овом сајму, у том случају излачи ће моћи да пошаљу експонате и одреде представника у НР Кини који ће представљати њихове производе. Под таквим околностима, партиципација се укида и излагач неће бити у обавези да уплати партиципацију. 

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који послују у сектору прехрамбене индустрије. 

Организатори задржавају право да, уколико је потребно, затраже додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Организатори задржавају право да откажу организацију заједничког наступа на сајму у случају отказивања или одлагања одржавања самог сајма, као и ако процене да  постоје разлози који угрожавају здравље и безбедност излагача.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 17. јуна 2022. године, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

За потребе сајма, уз попуњену Пријаву доставите и следећу документацију (попуњен, потписан и оверен): Letter of Commitment for Enterprise и Letter of Authorization који су доступан у склопу документације.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „CIIE“ 2022.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 064/0529-834 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Позив за сајам
  2. Пријава за сајам
  3. Letter of commitment of Enterprise
  4. Letter of Authorization 
  5. Правила о учествовању на сајмовима