Вести

РАС СЕ ЗАЛАЖЕ ЗА РАЗВОЈ АКЦЕЛЕРАТОРА У СРБИЈИ

Mar 19, 2018


Унапређење услова за пословање ММСП кроз међународну и међурегионалну сарадњу

 

БЕОГРАД – 19. марта, 2017. године – Развојна агенција Србије (РАС) ће у оквиру пројекта „Развијање акцелератора за побољшан приступ финансирању иновација микро, малих и средњих предузећа (ММСП)“, овог пролећа покренути пилот пројекат акцелерације, који ће трајати пет до  шест месеци, а чији је циљ унапређење услова за пословање ММСП.

 

Акцелератори су организације које нуде широк дијапазон услуга и инвестиционих могућности за почетнике у пословању, циљ им је укључивање стартапова у вишемесечне програме, који садрже менторство, пословни простор, увезивање у ланце вредности и што је најважније, почетницима у пословању је на располагању приступ капиталу и инвестицијама у замену за удео у власничком капиталу фирме. 

 

Та врста подршке ММСП је у Србији још недовољно развијена, те ће РАС у оквиру својих пројектних активности радити на подизању свести предузетника о значају те врсте иницијативе и услуга. 

 

Главни циљ пројекта је побољшање приступа финансијским средствима за иновације, кроз унапређење услова институционалног оквира и одговарајућих инструмената јавних политика, развој практичних решења за услуге акцелерације и спровођења утицаја на релевантне стратешке оквире у партнерским регионима и на програмском нивоу. 

 

Такође, уз пилот пројекат радиће се и на повезивању кључних институција које имају великог утицаја и на програм акцелерације и уопште на предузетнички екосистем у Србији, као што су финансијске организације, организације пословне инфраструктуре, државни сектор, универзитети и слично.

 

С тим у вези, један од пројектних циљева је и интеграција финансијских институција, које обезбеђују капитал, у регионалне иновационе екосистеме, као и интеграција јавног сектора, због све веће пажње која се поклања финансијским програмима из европских структурних и инвестиционих фондова. 

 

Примарна циљна група пројекта су микро, мала и средња предузећа (ММСП) којима је потребан капитал, али им недостају вештине да га обезбеде. Иновативна ММСП у свим регионима, имају ограничен приступ капиталу, посебно у раној фази развоја, те из тог разлога, пројекат ради на истраживању и тестирању иновативног правца програма за акцелерацију, као нове врсте програма за унапређење спремности за инвестиције. Битна циљна група пројекта су и организације за пословну подршку, у којима ће се пружити нове и унапређене услуге акцелерације и за које је предвиђено увезивање у транснационалну дунавску мрежу.

 

Као резултат пројекта „Accelerator“ се очекује увођење програма акцелерације у партнерским земљама, које немају или имају скромна искуства у вези са програмом као што је случај са Србијом, или унапређење већ постојећих програма код искуснијих партнера. 

 

РАС је, у оквиру међународне и међурегионалне сарадње, започела са имплементацијом пројекта „Развијање акцелератора за побољшан приступ финансирању иновација ММСП (Accelerator)“, који је део Дунавског транснационалног програма (ДТП), у јануару, 2017. године.

 

Према међународним изворима, у САД је у 2005. години постојао само један акцелератор, а данас их је око 600. С обзиром да су се иницијативе акцелерације показале веома значајним, јер кроз своје развојне пројекте креирају успешне компаније, оне су се врло брзо рашириле и укорениле и у Европи.

 

Дунавски Транснационални програм (ДТП) је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње (ЕТЦ), и познатији је под називом Интеррег. ДТП промовише економску, друштвену и територијалну кохезију у Дунавском региону кроз политике интеграције у одабраним пољима. Са циљем да достигне висок ниво територијалне интеграције у веома хетерогеном дунавском региону, овај програм је осмишљен као инструмент који ће се позабавити заједничким изазовима и потребама у специфичним областима политика, у којима се од међународне сарадње очекује да испоручи конкретне резултате. Пројекти финансирани од стране ДТП-а су усмерени на развој и практичну имплементацију политичких оквира, алата, услуга и инвестиција у пилоте који су малог обима.

 

Пројекат траје до јуна 2019. године. Земље учеснице пројекта су Мађарска, Словенија, Аустрија, Чешка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија.

 

РАС је једини партнер из Србије и на јос једном пројекту Дунавског транснационалног програма (ДТП). Реч је о пројекту „Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у дунавском региону (RI2integrate)“. Циљ овог пројекта је истраживање потенцијала за економски развој и унапређење интеграције функционисања инвестиционих пројеката Европске уније за развој истраживачко-развојне инфраструктуре, а кроз реализацију иновативних инструмената за учење јавних политика о макрорегионалном учвршћивању ове инфраструктуре у Дунавском региону.