Вести

РАС: 45 МИЛИОНА ДИНАРА ПОДРШКЕ ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Dec 21, 2017

БЕОГРАД – 21. децембра, 2017. године –Развојна агенција Србије (РАС) расписала је данас Јавни позив за подршку секторима прерађивачке индустрије, вредности од око 45 милиона динара, који ће бити отворен до утрошка средстава.

Право учешћа имају мала и средња предузећа која се баве производњом, прерадом или услугама из сектора прерађивaчке индустрије и то: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и  идустрија гуме и пластике.

Предузетници ће имати прилику за суфинансирање и до 50 одсто оправданости пројекта, односно до максимално два милиона динара бесповратних средстава.

Суфинансираће се пројекти који се односе на уређење пословања у складу са међународним стандардима, унапређење постојећих и развој нових производа, нови дизајн производа и амбалаже, као и набавку и имплементацију специјализованог софтвера.

Право на бесповратна средства имаће и пројекти који се односе на израду студије изводљивости кроз употребу ИКТ система, као и студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину, проширење производних капацитета и наступи на међународним сајмовима.

Више информација о програму и пратећа документација налази се на сајту www.ras.gov.rs.