Вести

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза

Dec 21, 2022

Развојна агенција Србије (РАС) расписала је Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза. Јавни позив  је отворен до 20. марта  2023. године

Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза креиран је како би подржао унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава. Право учешћа у Програму имају друштва која обављају делатност из следећих сектора:

 • прехрамбена индустрија и производња пића (изузев минералне и остале флаширане воде);
 • производња намештаја;
 • модна индустрија, заштитна и радна одећа и обућа;
 • производња гуме и пластике;
 • производња машина и опреме;
 • производња електричне и рачунарске опреме; 
 • производња металних производа.

Циљ програма је повећање прихода извоза селектованих сектора, повећање степена искоришћености постојећих производних капацитета домаћих привредних друштава, унапређење конкурентности и уравнотежење платног биланса Републике Србије, као и повећање пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

Бесповратна средства која се додељују у оквиру Програма могу се доделити за реализацију пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно за мере интервенције као што су:

 • Консултантска подршка за развојну стратегију позиционирања на циљаном тржишту
 • Консултантска подршка за активности извозног маркетинга
 • Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
 • Консултантска подршка за унапређење извозних способност
 • Самостално излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
 • Унапређење производних способности

За реализацију овог програма опредељено је 150.000.000,00 РСД, а Јавни позив отворен је до 20. марта 2023. године.

Текст Јавног позива, као и комплетну документацију можете пронаћи ОВДЕ.