Вести

БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ О ПОСЛОВАЊУ У НОВОМ САДУ

Aug 17, 2017

Регионална развојна агенција Бачка ће у другој половини августа, у Новом Саду, одржати две дводневне бесплатне обуке за почетнике у пословању и за постојеће ММСПП:

1.Обука за почетнике у пословању – 24. и 25. 08. 2017. године

Теме: Мотиви и особине предузетника; Анализа и вредновање пословне идеје; Правни основ пословања; Регистрација привредних субјеката; Порези и доприноси; Бизнис план.

Коме је намењена: Обука је намењена свим незапосленим лицима као и физичким лицима која желе да добију више информација о могућностима за покретање сопственог посла.

Место и време одржавања: Обука ће се одржати 24. и 25.августа од 10 часова у просторијама Регионалне развојне агенције Бачка, Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад.

Пријава: Сви заинтересовани могу да се пријаве путем телефона на: 021/55-77-81 или електронске поште на: andrea.stijepic@rda-backa.rs

 

2. Обука - Преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање – 28. и 29. 08. 2017. године

Теме: Упознавање ММСПП са релевантним стандардима за системе менаџмента квалитета и заштите човекове околине, пружање прегледа релевантних стандарда (нпр. ISO9000, ISO14000, ISO22000, HACCP, EMAS, CE Mark итд.), разумевање и процена потреба ММСП за стандардима и упућивање на доступне програме подршке за увођење стандарда.

Коме је намењена: Обука је намењена свим ММСПП (микро, малим и средњим предузећима и предузетницима) и потенцијалним предузетницима.

Место и време одржавања: Обука ће се одржати 28. и 29. августа од 10 часова у просторијама Регионалне развојне агенције Бачка, Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад.

Пријава: Сви заинтересовани могу да се пријаве путем телефона на: 021/55-77-81 или електронске поште на: andrea.stijepic@rda-backa.rs