Академија циркуларне економије за МСП почиње 4. октобра

Sep 16, 2019

Академија циркуларне економије (АЦЕ), коју организује Привредна комора Србије (ПКС) за мала и средња предузећа почеће 4. октобра и трајати до краја новембра 2019.  Позив је отворен до 29. септембра, а академија је намењена привредницима из производно оријентисаних компанија, а фокус је на текстилној и модној, ауто индустрији, пољопривредно-прехрамбеној, дрвној и индустрији намештаја. 

АЦЕ организује ПКС - Центар за циркуларну економију, у сарадњи са компанијом CirEkon и Пословном академијом ПКС, уз подршку EIT-Climate-KIC, највеће европске иницијативе за борбу против климатских промена кроз технологију и иновације.

Око 30 полазника имаће прилику да савладају могућности, алате и методе увођења и примене  циркуларне економије у својим компанијама, као и да анализирају и оцене ефективност процеса рада и употребе материјала. Настава је конципирана по моделу активних и практичних радионица, са фокусом на новим принципима пословања и предавања - „ланац креирања вредности“ и „животни циклус производа“ - којима се у мултидисциплинарном окружењу полазницима приближавају начини на које могу иновирати своју производњу, производе и начин на који представљају своју понуду на тржишту.

Полазници АЦЕ упознаће се и са актуелним трендовима и припремити за наступајуће промене које се очекују у интернационалним пословним системима у виду нових стандарда, регулатива, закона, тржишних захтева и технологија.

Циркуларна економија, по оцени стручњака, представља алат који доприноси унапређењу конкурентности, расту БДП-а и отварању зелених радних места, а компанији која се одлучи да направи комплетан заокрет ка профитабилнијем и здравијем пословању, доноси многе бенефите, попут мањих издатака за таксе, већег профита, нижих трошкова за сировине, воду и енергију, обавезујући на бригу о средини и купцима.

Едукација и савладавање алата на овом пољу јесу и део процеса прилагођавања регулативи Европске уније, енергетској и еколошкој транзицији.

Производи ће морати да имају свој „еколошки пасош“, као и одређени прописани минимум рециклираних или рециклабилних сировина, док ће за електричне и електронске уређаје бити неопходна декларација о предвиђеном року оперативности.

Осим сектора у фокусу, позив ПКС за учешће у АЦЕ отворен је и за представнике компанија и у другим областима привреде који се у пословању руководе принципима циркуларне економије.

Више информација о програму, тренерима на адреси: https://pks.rs/udruzenje/sluzba-za-cirkularnu-ekonomiju

 

Пријава учешћа на сајту: https://pks.rs/strana/sekcija/kalendar-seminara

Контакт: Привредна комора Србије-Центар за циркуларну економију Т: (+381 11) 4149 456 и 4149 619

Е: cirkularna@pks.rs / www.pks.rs