УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

TIM-COP DOO

Фирма TIM-COP DOO из Темерина основана је 1992. године. Предузеће се од самог почетка претежно бави извођењем радова и производњом опреме из области дистрибуције електричне енергије, производње металних конструкција и постављање електричних инсталација и опреме у објектима.

Током 2016. године TIM-COP је отворио производни погодон  „Иланџа” у ком се израђују различите врсте челичних конструкција. Производи машинског дела овог производног погона намењени су купцима SIEMENS и АMETEK, односно европском и САД тржишту.

Погон „Иланџа” опремљен је технологијом најновије генерације са аутоматизованим управљачким јединицама за производњу делова и склопова мањих и већих габарита и маса, са преовлађујућим учешћем CNC сечења, пробијања/просецања, савијања, заваривања, машинске обраде и антикорозивне заштите, као и производњу делова малих димензија и маса, али великих количина испоруке, са преовлађујућим учешћем пробијања, просецања, пресовања и антикорозивне заштите.

TIM-COP д.о.о ТЕМЕРИН почео је са изградњом нове хале за антикорозивну заштиту и куповину нове машине за перфорацију метала (CNC пробијачица) из сопствених средстава. Захваљујући подршци РАС кроз Програм подршке привредним душтвима за улазаку ланце добављача мултинационалних компанија, купљена је нова опрема, а средства која су иначе планирана за ту опрему преусмерена су на нову инвестицију и изградњу нове хале.

Тренутно TIM-COP д.о.о. запошљава 263 радника, а уз ширење производних капацитета у будућности се планира запослити преко 190 нових радника.

 

„Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК омогућио је ТIM-COP куповину нових машина и тиме повећање капацитета производње, што све води ка раду у две, чак и три смене, и прихватању уговора који су по обиму производње већи од досадашњих, прихватању израде сложенијих производа, запошљавање нових радника и  остваривање већих финансијских прихода фирме, али и повећању зарада запослених. Први ефекти спроведених активности су већ видљиви, како у ефикасности и квалитету производних процеса, тако и у финансијским параметрима.“

г. Мијодраг Шљука, директор ТIM-COP д.о.о.

 

Continental Група

Детаљније