Развојна агенција Србије и Канцеларија за европске интеграције потписале споразум о сарадњи

Jun 14, 2006
Представници Развојне агенције Србије (РАС) и Канцеларије за европске интеграције, потписали су данас споразум о сарадњи у процесу европских интеграција Србије.
 

Споразум су потписали вршилац дужности директора РАС Жељко Сертић и вршилац дужности директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић. Потписивању је присуствовала и министар задужен за европске интеграције и национални ИПА координатор Јадранка Јоксимовић.

Циљ споразума је унапређење сарадње ради ефикасније координације активносту у процесу приступања Србије Европској унији. Споразум такође подразумева сарадњу у процесу програмирања фондова међународне развојне помоћи као подршке на локалном и регионалном развоју, као и консултације у процесима програмирања ИПА средстава и у раду Преговарачке групе за регионалну политику.

„Овај споразум важан је како за подизање капацитета Развојне агенције Србије, тако и регионалних развојних агенција и Канцеларија за локални економски развој. Споразум ће допринети унапређењу сарадње РАС и њених партнера на регионалном и локалном нивоу са Канцеларијом за европске интеграције. Ова сарадња такође ће допринети испуњењу приоритетних циљева, дефинисању приоритетних пројеката и бољој апсорпцији фондова“, изјавио је в.д. директора РАС Жељко Сертић.

Министар задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, оценила је да би Споразум требало разумети као допринос укупним напорима државе да се припреми за предстојеће фазе процеса приступања и осигура да се искористе све могућности које нама као држави кандидату стоје на располагању.

„Циљ нам је да се ефикасније координира процес европских интеграција у области привредног развоја и превазилажења регионалних и локалних разлика. Споразум подразумева сарадњу у коришћењу средстава из претприступних фондова ЕУ на основу  индентификовања кључних потреба, као и потенцијала  на локалном и регионалном нивоу – пре свега кроз развој предузетништва, иновација и инфрастуктуре, информационо-комуникационе технологије, односно људски капитал. Европске интеграције посматрамо као један од кључних мотиватора унутрашњег развоја, оне су шанса у којој успех зависи од наше припремљености и на томе ћемо заједнички радити“, истакла је министар Јоксимовић.

 
 
Више информација ОВДЕ.