VESTI

Влада усвојила уредбе за спровођење економских мера подршке привреди

Apr 13, 2020

 

Влада Србије усвојила је три уредбе, којима се прецизира правни оквир за спровођење мера државне помоћи из најављеног економског пакета вредног 608,3 милијарде динара, односно 5,1 милијарде евра.

 

На седници Владе Републике Србије, 10.04.2020. године, усвојене су три уредбе које представљају правни оквир за имплементацију Програма подршке привреди у циљу смањења негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса Covid-19.

Усвојена је Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19, Уредба о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом ЦОВИД - 19 као и Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности за време ванредног стања.

Министарство финансија објавило је и Упутство за примену Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору, које можете преузети ОВДЕ.

 

Министар финансија Синиша Мали је након седнице Владе рекао да примена економских мера почиње већ у понедељак (13.04.) и да ће сви заинтересовани моћи да се пријаве, и то кроз пореску пријаву, коју и иначе попуњавају.

Такође, министар је најавио да ће бити објављен и позив Фонда за развој за помоћ привредницима у одржавању ликвидности, а до краја недеље ће бити завршен и правни оквир за гарантну шему за подршку привреди, односно предузетницима, микро, малим и средњим предузећима. Како је додао, вредност кредита који ће бити пласирани на тај начин је две милијарде евра, и то је новац за који ће држава гарантовати. Новац ће им бити на располагању у априлу.

 

Прва уредба односи се на мере пореске политике и директну помоћ приватном сектору. Мере подразумевају одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде за предузећа у приватном сектору, током трајања ванредног стања, а у периоду од три месеца, уз каснију отплату настале обавезе у ратама, са почетком најраније од 2021. године. Мера се односи на привредне субјекте, укључујући и огранке и представништва страних правних лица.

Одлаже се плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада до 04.01.2021.године. Плаћање ове пореске обавезе ће почети од јануара следеће године и то на највише 24 месечне рате, без плаћања камате. Такође, одлаже се плаћање и аконтације пореза на добит правних лица за март, април, и мај 2020. године до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину. Сви привредни субјекти у приватном сектору могу да користе мерепрописане овом уредбом, под условом да, почев од 15.03.2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе, нису смањивали број запослених за више од 10 одсто.

 

Друга уредба се односи на финансијску подршку привредним субјектима за одржавање ликвидности, а биће издвојено 24 милијарди динара за одобравање кредита преко Фонда за развој. Основни циљ је да се обезбеди подршка предузећима за набавку обртних средстава и подршка за одржавање текуће ликвидности у циљу измиривања обавеза насталих према пословним партнерима, запосленима и држави. Право на коришћење средстава имаће предузетници, задруге, микро, мала и средња предузећа која су у већинском приватном или задружном власништву. Услов ће бити да обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

 

Трећа уредба се односи на издавање дужничких хартија од вредности, њоме се поједностављује поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије за време ванредног стања.