USPEŠNE PRIČE

TIM-COP DOO

Firma „TIM-COP“ DOO iz Temerina osnovana je 1992. godine. Preduzeće se od samog početka pretežno bavi izvođenjem radova i proizvodnjom opreme iz oblasti distribucije električne energije, proizvodnje metalnih konstrukcija i postavljanje električnih instalacija i opreme u objektima.

Tokom 2016. godine TIM-COP je otvorio proizvodni pogodon  „Ilandža” u kom se izrađuju različite vrste čeličnih konstrukcija. Proizvodi mašinskog dela ovog proizvodnoг pogona namenjeni su kupcima SIEMENS i AMETEK, odnosno evropskom i SAD tržištu.

Pogon „Ilandža” opremljen je tehnologijom najnovije generacije sa automatizovanim upravljačkim jedinicama za proizvodnju delova i sklopova manjih i većih gabarita i masa, sa preovlađujućim učešćem CNC sečenja, probijanja/prosecanja, savijanja, zavarivanja, mašinske obrade i antikorozivne zaštite, kao i proizvodnju delova malih dimenzija i masa, ali velikih količina isporuke, sa preovlađujućim učešćem probijanja, prosecanja, presovanja i antikorozivne zaštite.

TIM-COP DOO TEMERIN počeo je sa izgradnjom nove hale za antikorozivnu zaštitu i kupovinu nove mašine za perforaciju metala (CNC probijačica) iz sopstvenih sredstava. Zahvaljujući podršci RAS kroz Program podrške privrednim duštvima za ulazaku lance dobavljača multinacionalnih kompanija, kupljena je nova oprema, a sredstva koja su inače planirana za tu opremu preusmerena su na novu investiciju i izgradnju nove hale.

Trenutno TIM-COP d.o.o. zapošljava 263 radnika, a uz širenje proizvodnih kapaciteta u budućnosti planira zaposliti preko 190 novih radnika.

 

„Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača MNK omogućio je TIM-COP kupovinu novih mašina i time povećanje kapaciteta proizvodnje, što sve vodi ka radu u dve, čak i tri smene, i prihvatanju ugovora koji su po obimu proizvodnje veći od dosadašnjih, prihvatanju izrade složenijih proizvoda, zapošljavanje novih radnika i  ostvarivanje većih finansijskih prihoda firme, ali i povećanju zarada zaposlenih. Prvi efekti sprovedenih aktivnosti su već vidljivi, kako u efikasnosti i kvalitetu proizvodnih procesa, tako i u finansijskim parametrima.“

g. Mijodrag Šljuka, direktor TIM-COP d.o.o.

GRUNDFOS

Detaljnije

Leoni

Detaljnije

SIEMENS

Detaljnije

Continental Grupa

Detaljnije