VESTI

TAKMIČENJE START UP IDEJA

May 22, 2017

Beograd 17.05.2017. godine – Danas je u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta, u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ i „Kućom Klastera“ iz Niša, održano takmičenje START UP IDEJA, na kojem su mlade preduzetnice pokazale svoje inovativne ideje. Takmičenje je organizovano u okviru projekta „Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“, finansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.

Takmičarski timovi „Majstoriša”, „Musketarice”, „Naš vrtić”, „Zdravstveni turista” i „Mali Jastrebac - velika priča”, predstavili su svoje radove pred stručnim žirijem u sastavu: Prof. dr Zvonko Brnjas - Beogradska bankarska akademija, Dr Sanja Popović Pantić – Institut „Mihajlo Pupin“ i Udruženje poslovnih žena Srbije, i Tamara Ilić – Nemačka organizacija za međunarodnu saradanju-GIZ. U jakoj konkurenciji pobedio je tim „Musketarice“ sa projektom „Kuponocikl“, koji je nagrađen knjigom „LEAN START- UP“ i daljom besplatnom edukacijom.

Cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta u preduzetništvu i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Pokazalo se da je interesovanje i potreba za ovakvim programima edukacije izuzetno velika, a kao što smo sada imali priliku da vidimo, polaznice su mnogo toga naučile i sposobne su da sada to primene i u praksi. Imajući sve ovo u vidu potrudićemo se da uskoro ponovo organizujemo ovakve i slične besplatne edukacije za preduzetnice – izjavila je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i članica stručnog žirija koji je ocenjivao takmičarke.

Nakon uspešno realizovanih Start-up treninga za preduzetnice, na kojima su učešće uzele početnice u biznisu iz Niša, Novog Sada, Pančeva, Beograda, Soko Banje, Vranja, Aleksinca i Čačka, sa njima je započet program mentoringa, konsaltinga i koučinga. Sve preduzetnice koje su prošle obuku su podeljene u timove, u kojima su uz pomoć mentorki (iskusnih preduzetnica) radile na realizaciji poslovnih ciljeva. Na treninzima koji su koncipirani da pokrenu učesnice na interakciju, razmišljanje, kreativnost, usvojena su znanja o postavljanju ciljeva, analizi tržišta, pravljenju biznis plana, marketing mix-u, registraciji u Agenciji za privredne registre, šta su prihodi, troškovi, dobit, bilans stanja, bilans uspeha, korišćenje interneta i društvenih mreža u promotivne svrhe i dr. Nakon edukacije, takmičenje START-UP IDEJA je finale svih aktivnosti i jedinstvena prilika da timovi pred žirijem predstave svoje inovacione biznis ideje i dobiju verifikaciju ko je najbolje primenio stečena znanja. Ujedno je održan i Bazar ideja – izlaganje proizvoda učesnica takmičenja.

 
Mlade preduzetnice demonstrirale znanja koja su stekle na interaktivnim treninzima