VESTI

Srbija na trećem mestu među zemljama u tranziciji po prilivu SDI

Jun 22, 2021

 

Srbija je u prethodnoj godini privukla 3,44 milijarde dolara stranih direktnih investicija, što čini više od 50 odsto ukupnog priliva stranih direktnih ulaganja u celoj Jugoistočnoj Evropi u godini pandemije, a koji iznosi oko 6 milijardi dolara, navodi se u novoobjavljenom izveštaju „World Investment Report 2021” Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD).

 

Kada je reč o ekonomijama u tranziciji, prema ovom izveštaju, Srbija je treća po prilivu stranih direktnih investicija (SDI) u 2020. godini, a ispred nje su Ruska Federacija sa iznosom od 9,7 milijardi dolara i Kazahstan sa 3,9 milijarde dolara.

Aktivnosti u vezi sa snabdevanjem globalnih lanaca vrednosti bili pod pritiskom u praktično svim zemljama što u mnogome objašnjava pad SDI u Jugoistočnoj Evropi, ističe se u izveštaju UNCTAD „World Investment Report 2021”. Takođe se dodaje da su kašnjenja u sprovođenju izvozno orijentisanih investicionih projekata povezanih sa globalnim lancima vrednosti otežala prilive u zemljama Jugoistočne Evrope. Iako je veoma povezan sa EU, region Jugoistočne Evrope u ranoj fazi pandemije imao je blagi zastoj sa realizacijom novih projekata, navodi se u ovom dokumentu.

Ipak, iako region Jugoistočne Evrope beleži pad u prilivu SDI, to je, kako je zaključeno u UNCTAD izveštaju, značajno manji pad u odnosu na nezavisne zemlje Komonvelta i Gruziju.

Zemlje u tranziciji su kao i prethodnih godina imale najviše priliva SDI iz zemalja Zapadne Evrope, a među prvih 10 zemalja iz kojih dolaze investitori nalaze se i Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države.

Kako se zaključuje u izveštaju, generalno gledajući pandemija u 2020. godini uticala je na pad u prilivu SDI u ekonomijama u tranziciji, koji ukupno za tu godinu iznosi 24 milijarde dolara, što je oko 50 odsto manje nego prethodne godine.

 

cover fdi unctad report 2020.jpg

Foto: Shutterstock