VESTI

РЕАЛИЗОВАНЕ ЧЕТИРИ ОБУКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „АНАЛИЗА ПЕРФОРМАНСИ И ЛАНАЦА ВРЕДНОСТИ СЕКТОРА“

Mar 13, 2018

У оквиру Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који финансира Светска банка, од стране Центра за високе економске студије (ЦЕВЕС), реализован је пројекат “Анализа перформанси и ланаца вредности” кроз који су стечена практична знања, а која су презентована запосленима у Министарству привреде и Развојној агенцији Србије (РАС), кроз четири обуке у периоду од 5. до 15. марта, 2018. године.


Циљ обука за запослене у Министарству привреде и РАС је преношење знања, експертизе и искуства, које су запослени у ЦЕВЕС применили и стекли током рада на “Анализи перформанси и ланаца вредности сектора”. ЦЕВЕС је радио на спроводјењу анализе ланаца вредноси 12 сектора прерадјивачке индустрије, након чега су изабране четири области сектора прерадјивачке индустрије за које је реализована и дубинска анализа и то за области: машине и опрема; гума и пластика; прехрамбрена индустрија; дрвна индустрија и намештај.


Прва обука је организована на тему: “Концепт ланаца вредности – разумевање, развијање и мапирање”. Циљ ове обуке је да се теоријски концепт ланаца вредности и разлози због којих се овај концепт примењује при анализи конкурентности различит сектора.


Друга обука је организована на тему: “Извори, методе прикупљања и принципи тумачења података”. Циљ ове обуке је упознавање са фазом прикупљања података, принципима тумачења примарних и секундарних података.


Трећа обука је организована на тему: “Алати и методе анализе перформанси ланаца вредности”. Циљ ове обуке је упознавање са индикаторима помоћу којих се могу донети закључци о конкурентности сектора и са аналитичком логиком закључивања.


Четврта обука је организована на тему: “Студија случаја – анализа вредности малине”. Циљ ове обуке је да полазници кроз практичну примену стечених знања током претходних обука, самостално анализирају ланце вредности.