ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ШАНГАЈ, НР КИНА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на Шестом кинеском међународном увозном сајму „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ Шангај, НР Кина, закљученог дана  14.03.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ШЕСТОМ КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ

„CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ШАНГАЈ, НР КИНА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 6. Кинеском међународном увозном сајму “China International Import Expo” који ће се одржати у Шангају, НР Кина, у периоду од 05. до 10. новембра 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

“China International Import Expo” чији су организатори Влада Народне Републике Кине и Кинески међународни увозно-извозни биро (China International Import Expo Bureau) одржава се у циљу подстицања увоза стране робе и услуга у Кину, а у складу са настојањем Кине да промовише глобализацију и отвореност тржишта.

Од овог сајма се очекује да буде платформа на којој би земље учеснице представиле своје економске потенцијале и добиле прилику да остваре контакте са кинеским партнерима. Како је ове године могуће путовати без ограничења у НР Кину, очекује се учешће представника више од 100 земаља и региона, као и 150.000 професионалних купаца из Кине и других земаља.

На сајму “China International Import Expo” Србије ће се представити са националним штандом површине 300м² у хали за прехрамбену индустрију.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који послују у сектору прехрамбене индустрије. 

Организатори задржавају право да, уколико је потребно, затраже додатну документацију од Подносиоца пријаве.

За потребе сајма, уз попуњену Пријаву доставите и следећу документацију (попуњен, потписан и оверен): Letter of Commitment for Enterprise који је доступан у склопу документације.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава, скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза, као и Letter of Commitment for Enterprise, примаће се до четвртка, 06. априла 2023. године, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „CIIE“ 2023.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 066/875-1279 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - CIIE 2023

3. Commitment Letter of Exhibitors

4. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години