ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНУСТРИЈЕ „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“ РИЈАД, КРАЉЕВИНА САУДИЈСКА АРАБИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“ Ријад, Краљевина Саудијска Арабија закљученог дана 18.10.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНУСТРИЈЕ

THE SAUDI FOOD SHOW 2024“ РИЈАД, КРАЉЕВИНА САУДИЈСКА АРАБИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије  „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“, који ће се одржати у Ријаду, Краљевини Саудијској Арабији, у периоду од 21. до 23. мај 2024. године.

На сајму „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“, српски произвођачи прехрамбених производа имаће прилику да по други пут представе своје производне програме у оквиру националног штанда Србије. Овогодишњи сајам биће одржа у новом простору Riyadh Front Exhibition & Conference Centre. Тржиште Саудијске Арабије представља једно од најпривлачнијих тржишта на Блиском истоку и шансу за српске компаније за већи извоз пољопривредних производа на саудијско тржиште.

 „THE SAUDI FOOD SHOW“ (https://www.thesaudifoodshow.com) представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца, увозницима и дистрибутерима, као и новим трендовима у прехрамбенј индустрији. Сајам се простире на 14.000 м².  У 2023. години на сајму је учествовало је 512 излагача из 93 земље, одржано је преко 8.000 б2б састанака са посетом око 30.000 стручних посетилаца.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до понедељка, 20. новембра 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ.

У случају пријављивања већег броја подносиоца пријава који испуњавају услов за излагање на сајму, у односу на добијену квадратуру штанда, селекција и рангирање пријављених компанија ће се вршити по следећем бодовању

 

Критеријум

Бодови

1.

Раст оствареног извоза у 2022. години у односу на 2020. годину

0<2% - 1 бод

2<5% - 3 бода

5<7 % - 5 бодова

7<10% - 10 бодова

10% и више - 20 бодова

2.

Повећање броја запослених у 2022. години у односу на 2020. годину

10 и више – 10 бодова

5-10 – 5 бодова

1-5 – 3 бода

0 – 0 бодова

3.

Пласиран нови производ у претходне три године

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

4.

Поседовање потребних сертификата и стандарда (за компанију и за производе)

0 сертификата - 0 бодова

до 2 сертификата - 5 бодова

од 2 до 5 сертификата -

10 бодова

5 и више сертификата – 20 бодова

5.

Број наступа на сајмовима у организацији Коморе и Агенције

0 наступа - 20 бодова

до 2 наступа - 10 бодова

од 2 до 5 наступа –  5 бодова

5 и више наступа – 0 бодова

6.

Велико предузеће

Средње предузеће

Предузетник, микро и мало предузеће

0 бодова

10 бодова

20 бодова

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму и бодовања у случају пријављивања већег броја привредних субјеката.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће The Saudi Food Show

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години