ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНУСТРИЈЕ „THE SAUDI FOOD SHOW 2023“ РИЈАД, КРАЉЕВИНА САУДИЈСКА АРАБИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије „THE SAUDI FOOD SHOW 2023“ Ријад, Краљевина Саудијска Арабија закљученог дана 23.01.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНУСТРИЈЕ

„THE SAUDI FOOD SHOW 2023“ РИЈАД, КРАЉЕВИНА САУДИЈСКА АРАБИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије „THE SAUDI FOOD SHOW 2023“, који ће се одржати у Ријаду, Краљевини Саудијској Арабији, у периоду од 20. до 22. јуна 2023. године.

На сајму „THE SAUDI FOOD SHOW 2023“, српски произвођачи прехрамбених производа имаће прилику да по први пут представе своје производне програме у оквиру националног штанда Србије. Тржиште Саудијске Арабије представља једно од најпривлачнијих тржишта на Блиском истоку и шансу за српске компаније за већи извоз пољопривредних производа на саудијско тржиште.

„THE SAUDI FOOD SHOW 2023“ (www.thesaudifoodshow.com) представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца, увозницима и дистрибутерима, као и новим трендовима у прехрамбеној индустрији. Сајам се простире на 14.000 м², а планирано је учешће више од 500 излагача. Очекује се посета око 14.000 стручних посетилаца.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до среде, 1. марта 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „THE SAUDI FOOD SHOW 2023“

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/ 875-1207 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - THE SAUDI FOOD SHOW 2023

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години