ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ „PRODEXPO“ 2024, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму прехрамбене индустрије „PRODEXPO“ 2024 Москва, Руска Федерација, закљученог дана 07.07.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

„PRODEXPO“ 2024, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 31. Mеђународном сајму прехрамбене индустрије „PRODEXPO“2024, који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 05. до 09. фебруара 2024. године.

На сајму „PRODEXPO“ 2024, српскe компаније из прехрамбеног сектора представиће своје производне програме на националном штанду Србије, у павиљону 2, хали 3, површине око160m2.. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/) је највећa и најзначајнијa специјализована изложба прехрамбене индустрије у Русији и Источној Европи, у оквиру које се организују сусрети произвођача/извозника и дистрибутера и представника водећих малопродајних ланаца. Сајам годишње посети око 70 хиљада посетилаца из око 106 земаља који имају прилику да се упознају са производним програмом више од 2.100 излагача из 35 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка 13. октобра 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам PRODEXPO 2024.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ.

У случају пријављивања већег броја подносиоца пријава који испуњавају услов за излагање на сајму, у односу на добијену квадратуру штанда, селекција и рангирање пријављених компанија ће се вршити по следећем бодовању

 

Критеријум

Бодови

1.

Раст оствареног извоза у 2022. години у односу на 2020. годину

0<2% - 1 бод

2<5% - 3 бода

5<7 % - 5 бодова

7<10% - 10 бодова

10% и више - 20 бодова

2.

Повећање броја запослених у 2022. години у односу на 2020. годину

10 и више – 10 бодова

5-10 – 5 бодова

1-5 – 3 бода

0 – 0 бодова

3.

Пласиран нови производ у претходне три године

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

4.

Поседовање потребних сертификата и стандарда (за компанију и за производе)

0 сертификата - 0 бодова

до 2 сертификата - 5 бодова

од 2 до 5 сертификата -

10 бодова

5 и више сертификата – 20 бодова

5.

Број наступа на сајмовима у организацији Коморе и Агенције

0 наступа - 20 бодова

до 2 наступа - 10 бодова

од 2 до 5 наступа –  5 бодова

5 и више наступа – 0 бодова

6.

Велико предузеће Средње предузеће

Предузетник, микро и мало предузеће

0 бодова

10 бодова

20 бодова

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму и бодовања у случају пријављивања већег броја привредних субјеката.

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/875-1207 или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - PRODEXPO 2024

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години