ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ПРИВРЕДНОМ САЈМУ У ТИРАНИ „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2023“

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу  Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном општем привредном сајму „TIRANA INTERNATIONAL FAIR“ 2023 Тирана, Албанија закљученог дана 02.10.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022.године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ПРИВРЕДНОМ САЈМУ У ТИРАНИ

„TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2023“, ТИРАНА, АЛБАНИЈА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем Међународном општем привредном сајму „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2023“ који се одржава у Tирани, Албанија, у периоду од 6. до 9. децембра 2023. године.

Тржиште Албаније све је интересантније за привреднике из Србије, који у све већем броју остварују сарадњу са албанским партнерима, а бележи се и знатан број домаћих привредних субјеката који планирају да оснују своја представништва, инвестирају или су већ наступили на овом тржишту, било куповином или оснивањем нових привредних друштава. У прилог овоме говори и чињеница да спољнотрговинска размена између Србије и Албаније већ дужи период има „двоцифрени“ тренд пораста, који је настављен чак и током кризе изазване пандемијом вирусом корона 2020. године.

Спољнотрговинска робна размена између Србије и Албаније у 2022. години износила је 288,2 милиона евра, што је за 38,5 милиона евра већа вредност, односно за 15,4% виша вредност, од вредности размене остварене у 2021. години, када је износила 249,7 милиона евра. Извоз на тржиште Албаније у 2022. години повећан је за 16,4 милиона евра, (за 8,6%) и износио је 205,9 милиона евра, а увоз из Албаније је повећан за 22,1 милион евра и достигао је вредност од 82,3 милиона евра, што представља повећање од 36,7%. Забележени суфицит у робној размени током 2022. године, је износио 123,6 милиона евра.

Бржој, једноставнијој и јефтинијој трговини између Србије и Албаније, доприноси и регионална иницијатива, „Отворени Балкан“, чије чланице су Србија, Албанија и Северна Македонија.

Највећа достигнућа Иницијативе Отворени Балкан су постигнута применом споразума који се односе на слободно кретање роба, што је довело до значајног скраћења увозно-извозних процедура и убрзало проток роба граничних прелаза између Србије и Албаније.

Посебно је олакшана трговина робом биљног и животињског порекла, која је и најзахтевнија. Све три чланице Иницијативе међусобно прихватају резултате националних лабраторијских анализа, за већину роба инспекцијски надзор је померен са државних граница и обавља се у месту  царињења, значајно је смањена учесталост узорковања производа уз забележено смањење броја пошиљака, које нису испуњавале услове за промет.

О потенцијалима за наступ на тржишту Албаније говори и чињеница да констанстно расте број привредних субјеката који послују са албанским партнерима, те је током 2022. године тај број премашио 1100, док се до пре 5 година тај број кретао око 700.

Општи сајам привреде „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2023“ је добра прилика да домаћи извозници представе своје прoизводне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Албаније и  излагачима из других земаља.

Међународни сајам привреде у Тирани је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Албанији. Током 2022. године сајам је посетило више од 3.000 посетилаца. Будући да је овај сајам по профилу општи, на њему се традиционално представљају производи пољопривредне и прехрамбене индустрије, металске и грађевинске индустрије,  индустрије текстила и намештаја, аутомобилске индустрије, високих технологија, као и услуга туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе део трошкова наступа на сајму, у оквиру националног штанда у износу од 1.200,00 евра у динарској противвредности (без ПДВ-а), по средњем курсу Народне банке Србије, на дан издавања профактуре.

У цену партиципације укључен је и транспорт и шпедиција експоната, као и коришћење преводилаца (албанско-српски) током трајања сајма. Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и смештаја и транспорта робе која подлеже температурном режиму.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији, који се баве производњом или прерадом роба из привредних сектора који могу бити заступљени на сајму.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка, 20. октобра 2023. године, до 16.30 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail tatjana.beuk@pks.rs  и bojana.lalovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2023.

Уколико се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откажу наступ.

У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму. 

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Татјану Беук на број 011/3300-912; 066/875-1161 и Бојану Лаловић на број 011/3300-919; 066/875-1264 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2023

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години