ЈАВНИ ПОЗИВ PLMA CHICAGO 2024 - Прехрамбени производи

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму робних марки „PLMA CHICAGO 2024“ Чикаго, Сједињене Америчке Државе закљученог дана 26.01.2024. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

PLMA CHICAGO“ 2024, ЧИКАГО, САД

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на међународном сајму робних марки „PLMA CHICAGO 2024“који се одржава у Чикагу, САД, у периоду од 17. до 19. новембра 2024. године.

На сајму „PLMA CHICAGO 2024“ српски произвођачи представиће своје производне програме у хали за прехрамбене производе.

„PLMA CHICAGO“ (www.plma.com) више од 40 година представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца на подручју Северне Америке.

У 2023. години на сајму је учествовало више од 1.680 излагача из 59 земаља, од чега се 33 земаља представило са националним штандовима. Сајам је посетило 6000 стручних посетиоца.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи такође самостално сносе трошкове обавезно чланства у Асоцијацији произвођача робних марки (Private Label Manufacturers Association) у износу од 1.500,00 евра, које је услов организатора сајма за учешће на догађајима у њиховој организацији а самим тим и сајму “PLMA”.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом прехрамбених производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 23. фебруара 2024. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Зорану Делић - Пријава за сајам „PLMA CHICAGО 2024“ .

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ.

У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/ 875-1207 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава - PLMA 2024 (прехрамбени производи)

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години