ЈАВНИ ПОЗИВ - FRUIT ATTRACTION 2024

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму свежег воћа и поврћа „FRUIT АTTRACTION“ 2024, Мадрид, Шпанија, закљученог дана 08.05.2024. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА

„FRUIT ATTRACTION“ 2024, МАДРИД, ШПАНИЈА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму свежег воћа и поврћа „FRUIT ATTRACTION“ 2024, који се одржава у Мадриду, Шпанија, у периоду од 8. до 10. октобра 2024. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„FRUIT ATTRACTION”  је један од водећих међународних сајмова произвођача воћа и поврћа на свету који се сваке године одржава у Мадриду, Шпанија. У претходној години окупио је 2.000 излагача, преко 100.000 пословних људи из 145 земаља.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом свежег воћа и поврћа.    

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до петка 24. маја 2024, а шаљу се електронском поштом на e-mail nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам FRUIT ATTRACTION 2024.

У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • Раст оствареног извоза у 2023. години у односу на 2021. годину
  • Повећање броја запослених у 2023. години у односу на 2021. годину
  • Пласиран нови производ у претходне три године
  • Поседовање потребних сертификата и стандарда (за компанију и за производе)
  • Број наступа на сајмовима у организацији Коморе и Агенције

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 066/875-1279 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава - FRUIT ATTRACTION

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години