VESTI

RAS Podrška i učešće u realizaciji međunarodnih projekata

Mar 07, 2017

U okviru svojih aktivnosti kontinuirane saradnje sa međunarodnim institucijama, Razvojna agencija Srbije (RAS) pruža podršku i aktivno učestvuje i u realizaciji projekata međunarodnog karaktera.

Krajem januara 2017. godine RAS je započeo aktivnosti u okviru Transnacionalnog programa Dunav kroz projekte Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate) i Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator).

Transnacionalni program Dunav je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje i promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu povezanost u Dunavskom regionu kroz politiku integracije u odabranim poljima. Program finansira razvojne projekte, praktičnu implementaciju zakonskih okvira, alate, usluge i konkretne pilo tinvesticije malog obima.

• Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate)

Osnovni cilj projekta je istraživanje potencijala za ekonomski razvoj i unapređenje integracije funkcionisanja investicionih projekata Evropske unije za razvoj istraživačko-razvojne infrastrukture, a kroz realizaciju inovativnih instrumenata za učenje javnih politika o makroregionalnom učvršćivanju ove infrastrukture u Dunavskom regionu. Učvršćivanje istraživačkeinfrastrukture se naslanja na tri osnovna stuba - razvoj poslovnog ekosistema za MMSP, javna nabavka inovativnih rešenja uz učešće vlade u cilju podsticanja inovacija, i uključivanje šire zajednice putem diseminacije.

Navedeni cilj je planirano postići putem podrške preduzećima i korišćenje sistematskog pristupa njihovom odnosu sa istraživačkom infrastrukturom u korišćenju dobavljačkih mogućnosti i umrežavanja u oblasti istraživanja i razvoja; zatim pružanjem podrške uključivanju vlade kroz korišćenje instrumenta javne nabavke inovativnih rešenja koji obezbeđuje visok nivo podrške od strane državnih institucija, kao i podrškom učvršćivanju istraživačke infrastrukture u zajednici kroz razvijanje instrumenta za podršku širenju znanja.  

Korisnici usluga i tzv. ciljne grupe su visokoobrazovne i istraživačke institucije, mikro, mala i srednja preduzeća, studenti (srednja škola i univerzitet), organizacije za poslovnu podršku i nacionalne, regionalne i lokalne javne institucije.

Zajednički izazov projekta RI2integrate je da ubrza učvršćivanje istraživačke infrastrukture na nivou makroregiona u Dunavskom regionu, uz uključivanje svih interesnih grupa u tzv. Četvorostrukom heliksu (istraživačko-razvojne organizacije, MMSP, zajednica i vlada) u razvoj okvira za korišćenje istraživačke infrastrukture.

U realizaciji projekta, koji traje do juna 2019. godine, učestvuje ukupno 17 partnera iz 7 podunavskih zemalja i to Mađarske, Rumunije, Češke, Austrije, Hrvatske,  Slovenije, Srbije, Slovačke.

Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator)

Projekat Accelerator, koji će trajati do juna 2019. godine,radi na istraživanju i testiranju inovativnog pravca programa za akceleraciju, u cilju razvoja bolje poslovne podrške u Dunavskom regionu.

Glavni cilj, a ujedno i fokus,projekta je poboljšanje pristup afinansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika putem razvoja praktičnih rešenja za usluge akceleracije i uticaj na relevantne strateške okvire u partnerskim regionima i na programskom nivou.

Korisnici usluga i tzv. ciljne grupe su mikro, mala i srednja preduzeća, organizacije za poslovnu podršku, regionalne institucije i finansijske institucije za akcijski kapital.

Partnerstva kroz projekat aktivno uključuju državne institucije u kanalisanje zajedničkih preporuka za javne politike o podsticanju širenja usluga akceleracije i izradu zajedničke strategije za promociju usluga akceleracije i njihovu integraciju u mere ESI fondova za Dunavski region.

Rezultati projekta biće potvrđeni i uvedeni programi akceleracije kod manje iskusnih partnera i usavršeni/unapređeni programi akceleracije kod iskusnijih partnera.

Kao prvi korak realizaciji projekta, održana je Inicijalna konferencija sredinom februara tekuće godine u gradu Sveti Đorđe u Rumuniji.

Zemljeučesnice projekta su Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija.

 

Fotografije sa događaja održanog u Rumuniji: