VESTI

Održan radni sastanak sa predstavnicima ARRA

Dec 04, 2017

Predstavnici Razvojne agencije Srbije (RAS) i svih akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Srbije (ARRA), održali su u četvrtak, 30. novembra u Beogradu, prvi u nizu radnih sastanaka sa JICA konsultantima i direktorima JICA Balkan Office, u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2, 2017-2020.“

 

Na sastanku u RAS, predstavljene su aktivnosti planirane za prvu godinu realizacije projekta, kao i novine i očekivanja koja će ova faza projekta uneti u dosadašnju praksu.

 

Takođe, uz aktivnu diskusiju svih prisutnih definisani su i neki novi predlozi za period do kraja realizacije projekte i potencijalnu buduću saradnju.

 

Projekat realizuju Razvojna agencija Srbije (RAS) i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) u saradnji sa razvojnim agencijama iz Bosne i Hercegovine (BiH), Crne Gore i Makedonije. Njegov cilj je unapređenje standardizovane usluge mentoringa u Srbiji, kao i nastavak transfera srpske ekspertize na polju mentoringa u navedenim zemljama regiona, a uz podršku japanskih eksperata.