VESTI

Обука за усклађиваче пословања предузећа са прописима о дужној пажњи

Jun 12, 2024

Корисници РАС програма подршке привредним друштвима присуствовали су једнодневним обукама за усклађиваче пословања предузећа са прописима о дужној пажњи - Compliance Officers

 

Међународна организација рада (ILO), уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), организовала је једнодневне обуке 5. и 11. јуна у Београду.

Корисници РАС Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија, као и Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза су имали прилику да присуствују обуци са фокусом на успостављање и имплементацију жалбених механизама.

Циљ обука јесте јачање капацитета компанија, а у складу са новим регулаторним захтевима. Корисницима су представљени важност интерних жалбених процедура, значај имплементације механизма за интерне жалбе у компанији, као и начини за њихово квалитетно спровођење. Посебно је истакнута важност именовања позиције Compliance Officer-а у оквиру компаније.

Према немачком Закону о нужној пажњи (Due Dilligence) у ланцу снабдевања, који је почео да се примењује 1. јануара 2023. године, све домаће компаније које су у ланцима добављача немачких компанија (директни и индиректни добављачи) морају да успоставе менаџмент ризика, којим ће се испунити низ захтева на пољу заштите људских права и екологије.

Савет Европске уније изгласао је 27. маја 2024. године Директиву о дужној пажњи за одрживо пословање (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Ова Директива обавезује чланице ЕУ да у периоду од две године предузму мере како би своје национално законодавство усагласиле мерама које прописује.

 

Спровођење активности, попут обуке за усклађиваче пословања предузећа са прописима о дужној пажњи,  део је шире подршке коју Развојна агенција Србије пружа домаћим малим и средњим компанијама.

 

  

  

  

  

  

 

Фото: Миодраг Богдановић/GIZ