VESTI

Nameštaj od punog drveta - izvozna šansa Srbije

Nov 08, 2016

Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Beogradskim sajmom je organizovala investicionu konferenciju o industriji nameštaja u Srbiji "Serbian Furniture Industry Conference". Konferencija je bila posvećena predstavljanju potencijala srpske industrije nameštaja, mogućnostima za ulaganje, kao i iskustvima dosadašnjih investitora, domaćih privrednika i međunarodnih institucija na različitim projektima u ovoj industriji. Svoja iskustva potencijalnim investitorima i partnerima u okviru konferencije predstvili su GIR, Jela Jagodina, HealthCare, USAID, Studio struktura, kao i predstavnici nadležnih institucija države.

 

Učesnici konferencije su se složili da domaća drvna industrija ima veliki potencijal za rast, kao i niz komparativnih prednosti u odnosu na konkurenciju. Njeni glavni aduti su, složili su se svi prisutni, odlična sirovinska baza, duga tradicija i know how u izradi nameštaja od punog drveta, za koje vlada velika potražnja na svetskim tržištima. S druge strane, u ovom sektoru radi manje od 2% zaposlenih Srbije i doprinosi bruto društvenom dohotku tek sa 1,5%. Ovo su mali procenti obzirom na sirovinsku i radnu bazu koju Srbija ima u drvnoj industriji nameštaja, istaknuto je na konferenciji.

 

Tokom prethodne godine drvna industrija je ostvarila izvoz od 363 miliona USD, što predstvlja 2,7% ukupnog izvoza Srbije. Kada se analizira struktura tog izvoza, svega 48% od ukupno proizvedenih količina trupaca prerade se u proizvode sa višom dodatom vrednošću (nameštaj) i tako izvezu. „Kada bi se npr. pošlogodišnji izvoz rezane građe (145.000 m3, 45,3 miliona €) preradio samo u stolice, dobilo bi se 5 miliona komadastolica čija bi vrednost u izvozu bila skoro 6 puta veća (265 miliona €). Ako bi te stolice bile posebno dizajnirane cena bi mogla da bude i 10 puta veća. Ono što je još važnije, taj proces prerade navedene količine rezane građe u stolice generisao bi najmanje 5.000 novih radnih mesta.“, izjavio je Željko Serić, direktor Razvojne agencije Srbije.

 

Država je, u saradnji sa međunarodnim organizacijama, razvila Akcioni plan za stimulaciju drvne industrije čijom uspešnom implementacijom predloženih mera drvna industrija Srbije dobija veliku šansu da se pozicionira kao industrijska grana koja u najkraćem vremenskom roku može da generiše najveći broj novih radnih mesta u Srbiji (procene su dodatnih 10-12 hiljada do 2022.godine). S druge strane, eventualni neuspeh u implementaciji ovih mera uticaće da drvna industrija Srbije izgubi šansu za jačanje svoje konkurentske pozicije na duži rok čime bi se Srbija pretvorila u sirovinsku bazu za jake globalne i regionalne kompanije iz drvne industrije drugih zemalja.