VESTI

Најзначајнији елементи сарадње између USAID-а и Србије

Apr 17, 2018

16. април 2018.

Пројекат USAID-а за конкурентну економију достигао је 10,000 пратилаца на Facebook-у

Пројекат USAID-а за конкурентну економију подиже свест о могућностима које Србија има за иновативну и увећану трговину, да прошири пословна партнерства и привуче инвестиције. То подразумева активности праћене традиционалним медијима, као и значајно присуство на друштвеним медијима. За годину дана постојања пројекта, добијено је више од 10.000 пратилаца на Facebook-у, у великој мери због тога што су се промовисале пројектне активности попут сајмова трговине, конференција и Premium Food Design Hub-а. Тим за комуникацију у оквиру пројекта такође је објавио вести о трендовима у прехрамбеној индустрији у Србији и развојима трговине. Ови напори који се улажу у комуникацију од кључне су важности за циљ пројекта а то је да се повећа тржиште за пољопривредне производе из Србије и да се повећа економска конкурентност Србије.

 

Када је реч о порезима, пчелама и органској производњи 

Национална Алијанса за Локални Економски Развој Србије (НАЛЕД) ради на институционализацији процеса јавно-приватног дијалога који је допринео једној од најуспешнијих економских реформи у Србији последњих година. НАЛЕД је одабрао три организације и теме реформе које ће почети свој нови пројекат уз подршку USAID-а, укључујући: рад са Асоцијацијом за развој предузетништва у Нишу, о пореској политици за предузетнике; Асоцијацију организација пчелара Србије о јавном коришћењу инсектицида; и Агро кластер из Новог Сада за унапређење политике о органском ратарству. Ови партнери су одабрани путем процеса конкуренције који укључује Секретаријат за јавну политику Србије, на основу вероватноће да ће дијалог моћи да утиче на политику. НАЛЕД сада ради са одабраним партнерским организацијама на идентификовању актера из приватног и јавног сектора за формирање радних група, као кључних покретача за реализовање одабраних реформи.

 

Налази Европског покрета истакнути у Годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности 

Као део двогодишњег гранта са USAID-ом, Европски покрет у Србији је спровео обимно истраживање о задовољству грађана јавним услугама у Србији. Сврха овог истраживања је да се ојача утицај који грађани имају на доношење одлука на нивоу државе. Према томе Европски покрет је са задовољством приметио да је у годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности у Србији истакнуто њихово истраживање о перцепцији доступности јавних услуга и дискриминацији у здравственој заштити. Извештај Повереника, који је представљен у Парламенту Србије, пример је тога на који начин, уз подршку USAID-а, цивилно друштво у Србији пружа информације засноване на доказима које затим користе релевантне државне установе за унапређење политике.

 

Ефикасно решавање спорова као кључ суђења у разумном року 

Када је у Србији ступио на снагу Закон о праву на суђење у разумном року 20016. године, намера му је била усклађивање Србије са стандардима Европске уније ради ефикасног правосуђа.  Пре изгласавања закона, главна жалба против владе Србије пред Европским судом за људска права везана је била за неразумно одлагање спровођења правде. Решавање случајева пре суђења важан је инструмент којим ће се обезбедити брзо спровођење правде и избећи преоптерећења судова случајевима који не захтевају парнични поступак. Међутим, у претходне две године спровођења закона показале су велики пад интересовања међу грађанима за решавање случајева са државом који произилази из кршења овог права.  С друге стране, број захтева пред судовима за штету која произилази из ових случајева постепено се повећава – вредност садашњег броја предмета је око три милиона евра. Јасно је да начин на који се нуди решавање ових случајева не нуди убедљиву алтернативу судским споровима што му је била намера.

Пројекат USAID-а за владавину права ради на решавању овог изазова тако што изграђује капацитете Канцеларије јавног тужиоца, и тако што промовише ефикасније коришћење решавања спорова као инструмента за подршку правима грађана. Пројекат је недавно одржао први низ догађаја окупљања представника владе Србије, правосуђа и правне заједнице како би разговарали о начину на који би се смањио пораст ове врсте случајева пред судовима, начину на који би се спречио утицај на државни буџет, и што је најважније, на који начин организовати вансудско поравњање као ефикасан правни лек. Учесници су позвали на хитно реаговање по овом питању, и подржали су предлог Јавног тужиоца за нацрт смерница за спровођење споразума о решавању спорова и подизање свести јавности о предностима вансудског решавања спорова. Овај пројекат ће наставити да пружа подршку овим напорима и другим мерама за унапређење спровођења правде у Србији.

 

USAID пружа подршку бољем снабдевању пијаћом водом за грађане Тутина и мигранте 

Директор мисије USAID Аза Ел-Абд и Министар државне управе Бранко Ружић отворили су нови резервоар за воду изграђен као део подршке  USAID -а од 2 милиона долара за ублажавање утицаја мигрантске кризе на заједнице у Србији. Ово је један од многих пројеката подржаних од стране  USAID -а и UNDP-а за унапређење инфраструктуре који ће допринети бољој отпорности заједница на непредвиђене ситуације, било да се ради о природним катастрофама или миграцијама као последицама сукоба, као што је био случај протеклих година.   

Резервоар за воду ће обезбедити сигуран и поуздан извор воде за локално становништво и мигранте који бораве у оближњем Центру за тражиоце азила. Како је Министар Ружић изјавио „становници Тутина и мигранти заслужују чисту, здраву воду и ово је разлог зашто нам је потребно да наставимо да ослушкујемо потребе локалних заједница, посебно у сарадњи са међународним организацијама које су више него спремне да помогну у решавању конкретних проблема наших грађана.“