Međunarodna saradnja

 

Sektor za međunarodnu saradnju RAS bavi se uspostavljanjem i unapređenjem saradnje sa svim relevantnim međunarodnim i regionalnim institucijama, ambasadama, ekonomskim predstavništvima i srodnim agencijama i institucijama; učešćem u radu nacionalnih i međunarodnih tela i organizacija;  aktivnostima na izveštavanju po nacionalnim i međunarodnim programskim i strateškim dokumentima; organizacijom, planiranjem i programiranjem programa i projekata međunarodne razvojne pomoći; pregovara sa donatorskim organizacijama prilikom kandidovanja projekata; identifikuje  potrebe, planira, predlaže  i  neposredno implementira projekte iz oblasti međunarodne saradnje.

U okviru Sektora za međunarodnu saradnju uspostavljena je dugogodišnja saradnja sa najeminentnijim institucijama/agencijama za međunarodnu saradnju (USAID, JICA, SECO i sl.) i uspešno su implementirani brojni donatorski projekti.

 

Najznačajniji projekti:

  • PSD - Projekat podrške razvoju privatnog sektora

Realizovan je u tri grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i devet opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije. Projekat su zajednički realizovale Razvojna agencija Srbije i Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID). Ovo je prvi projekat na svetu koji je USAID realizovao u direktnom partnerstvu sa Vladom druge države. Kroz projekat, vredan preko 4 miliona dolara, podržano je 184 malih i srednjih preduzeća i osam klastera, a više od 380 korisnika iz kategorije „žene i mladi“ pohađalo je trening za početnike u poslovanju, od kojih je 71 učesnik započeo sopstveni posao zahvaljujući bespovratnoj podršci projekta.

Detaljnije

 

  • Mentoring usluga i saradnja sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA)

Saradnja RAS i JICA jedinstvena je u svetu po činjenici da je RAS prva institucija koja je u kontinuitetu uspešno realizovala 4 projekta tehničke saradnje sa JICA, kroz koju je razvijena i metodologiji realizacije mentoring usluge. U toku je proces odobravanja i petog po redu projekta koji će kroz saradnju sa JICA doprineti  daljoj institucionalizaciji mentoringa u zemljama regiona (Severna Makedonija, BiH i Crna Gora).

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak, kroz pružanje sveobuhvatne podrške korisnicima. Do sada je uslugu mentoringa, koja je besplatna,  u Srbiji koristilo preko 2.400 preduzeća.

Više informacija o projektu

 

  • Švajcarski program za promociju izvoza (SIPPO)

U skladu sa Memorandumom o razumevanju zaključenim sa Swisscontact – agencijom koja realizuje Švajcarski program za promociju izvoza SIPPO u ime Švajcarskog sekretarijata za ekonomske odnose SECO, RAS učestvuje u realizaciji programa  kao strateški partner.

Opšti cilj programa je umrežavanje, povezivanje i jačanje kapaciteta izoznika iz ciljanih sektora i to: prerada prirodnih sastojaka; tehničko drvo i  proizvodnja tekstila sa dodatom vrednošću.

RAS je u okviru projekta kreirao za SIPPO korisnike poseban  program podrške namenjen  za sufinansiranje sledećih aktivnosti: studijsko putovanje za istraživanje ciljanog sajma; nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu; unapređenje sajamskog nastupa angažovanjem stručnjaka.

Više informacija o projektu