VESTI

KOPAONIK BUSINESS FORUM 2021: DIREKTOR RAS NA PANELU O PRIVREDI ZASNOVANOJ NA ZNANJU

May 26, 2021

 

U toku drugog dana Kopanik Biznis Foruma 2021 v.d. direktor Razvojne agencije Srbije (RAS) Radoš Gazdić govorio je u okviru panela broj 13 „SMART SPECIALIZATION IN SERBIA: NEW IDEAS FOR NEW TIMES“ ( Pametna specijalizacija u Srbiji: Nove ideje za nova vremena“).

 

Pametna specijalizacija, naročito u oblastima kao što su informaciono-komunikacione tehnologije, hrana za budućnost, kreativne industrije, mašine i proizvodni procesi budućnosti, predstavlja šansu za razvoj srpske privrede zasnovane na znanju i naprednim tehnologijama, rečeno je danas na Kopaonik biznis forumu, u okviru panela "Pametna specijalizacija u Srbiji: Nove ideje za nova vremena". 

 

Foto: Tanjug/Tanja Valić

Cilj panela bio je da osvetli ključne mogućnosti i izazove za veći značaj privrede zasnovane na znanju u strukturi privrede Srbije, a kao panelisti su učestovali Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, Darko Đorić izvršni direktor MIND Grupe (Milanović industrijske grupe), Radoš Gazdić, v.d. direktor RAS, Ivan Rakonjac koji je na čelu Fonda za inovacionu delatnost i Nedović Viktor direktor projekta Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship (SAIGE), dok je panelom moderirala Jasna Atanasijević profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Tehnologija se veoma brzo razvija i postoji veliki prostor za razvoj novih ideja odnosno za inovacije koje će postati deo tržišta i doprineti bržem rastu naše privrede. Srbija ima potencijala da kroz viši nivo tehnologija, sofisticirane proizvode i usluge, znanje i veštine u pogledu načina proizvodnje i organizacije procesa stvori veći dohodak domaće privrede. Dobra osnova za kretanje ka privredi više zasnovanoj na znanju i nauci je i Strategija pametne specijalizacije koja je doneta u martu 2020.  Prema istoj, težnja je usmerena ka integraciji Srbije sa evropskom i svetskom privredom na način što će se specijalizovati u onim oblastima gde ima konkurentsku prednost po pitanju postojećeg znanja i proizvodnih potencijala – hrana, pametne mašine, IKT i kreativne industrije s naglaskom na gejming i audiovizuelnu produkciju.

Panelisti su diskutovali i iz svog iskustva govorili o potencijalima privrede zasnovane na znanju, o izazovima i preprekama, o ulaganjima i osnovama koje imamo u polju istraživanja i razvoja, uključenosti celokupnog sistema i podrške države u inovacijama i razvoju,  potencijala u vidu znanju i stručnosti ljudskog kapitala kojim raspolažemo, potom o važnosti povezanosti privatnog sektora i javnog u građenju ekonomije zasnovane na znanju, kao i o razvoju novih proizvoda i značaja startapa u toj priči.

 

Foto: Tanjug/Tanja Valić

 

Direktor RAS, Radoš Gazdić govorio je  o značaju partnerstva države i privatnog sektora iz ugla podsticanja visoko-tehnoloških projekata i investicija. Istakao je da svaka zemlja mora aktivno da participira i podstiče bolje performanse privrede kroz razne vidove podrške i podsticaja, od kreiranja optimalne poslovne klime, preko ulaganja u infrastrukturu, ali i kroz ciljane vidove podrške privatnim kompanijama posebno kada je reč o podsticanju privrede zasnova na znanju.

Gazdić da sada već u Srbiju dolaze i prisutni su investitori koji donose sofisitcirane vidove proizvodnje i rada, i koji pored proizvodnih procesa investiraju i u istraživačko-razvojnu delatnost. Visoko-tehnološke kompanije prepoznaju Srbiju kao destinaciju sa velikim potencijalom za inovacijama i razvojem novih proizvoda. Kompanije poput nemačkog ZF ili Continentala, Boscha, Siemensa, Brose-a ili MTU i drugih samo su neki od primera kompanija koje žele da ovde razvijaju nove proizvode i da uobliče znanje u inovacije. Broj takvih projekata raste, a to predstavlja i priliku za domaće veoma, inače veoma cenjene, inženjere i stručnjake.  Cilj države i RAS-a jeste da takvih projekata bude još više i da naša ekonomija bude zasnovana na znanju i inovacijama budući da će to doneti veću dobit i kvalitetniji život za sve.