JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA „PLMA CHICAGO“ 2023, ČIKAGO, SAD

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA CHICAGO 2023“ Čikago, Sjedinjene Američke Države zaključenog dana 23.01.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

„PLMA CHICAGO“ 2023, ČIKAGO, SAD

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA CHICAGO 2023“ koji se održava u Čikagu, SAD, u periodu od 12. do 14. novembra 2023. godine.

Na sajmu „PLMA CHICAGO 2023“srpski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe u hali za prehrambene proizvode.

„PLMA CHICAGO “(www.plma.com) više od 40 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca na području Severne Amerike.

U 2022. godini na sajmu je učestvovalo više od 1.500 izlagača iz 40 zemalja, od čega se 25 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači takođe samostalno snose troškove obavezno članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500,00 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na događajima u njihovoj organizaciji a samim tim i sajmu “PLMA”.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  petka, 10. februara 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Zoranu Delić - Prijava za sajam „PLMA CHICAGO 2023“ .

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu. 

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/ 875-1207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće PLMA CHICAGO 2023

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini