JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2023, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu  prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2023 Moskva, Ruska Federacija, zaključenog dana 13.10.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE

„PRODEXPO“ 2023, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 30. Međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“2023, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 06. do 10. februara 2023. godine.

Na sajmu „PRODEXPO“ 20223, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u paviljonu 2, hali 3, površine 156m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/)  je najveća i najznačajnija specijalizovana izložba prehrambene industrije u Rusiji i Istočnoj Evropi, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam godišnje poseti oko 70 hiljada posetilaca iz oko 150 zemalja koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 2.660 izlagača iz 73 zemalja i preko 30 nacionalnih ekspozicija zemalja Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka 09. decembra 2022. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam PRODEXPO 2023.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće PRODEXPO 2023

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini