JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ORGANSKE HRANE „BIOFACH“ 2021, NIRNBERG, SR NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu organske hrane „BIOFACH“2021 Nirnberg, SR Nemačka zaključenog dana 12.10.2020. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 01.10.2020. godine, zajednički objavljuju

 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU ORGANSKE HRANE
„BIOFACH“ 2021, NIRNBERG, SR NEMAČKA


Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i Nacionalnom asocijacijom za organsku proizvodnju „Serbia organica“ organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu organske hrane „BIOFACH“ 2021, koji će se održati u Nirnbergu, SR Nemačka, u periodu od 17. do 20. februara 2021. godine.


Na sajmu „BIOFACH“ 2021, srpski organski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u Hali „4A“ površine 101,14 m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„BIOFACH“ (www.biofach.de/en) predstavlja najveći svetski sajam u oblasti organske proizvodnje koji se svakog februara održava u Nirnbergu (Nemačka) od 1990. godine. Okuplja više od 3.000 izlagača i obiđe ga preko 50.000 posetilaca iz više od 130 zemalja. Sajam je sveobuhvatnog sadržaja, pored međunarodne izložbe organskog sektora, to je mesto trgovine i poslovanja, ali i mesto na kojem se kreiraju politike i trendovi u ovom sektoru.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra (slovima: dvehiljadepetstotina evra), bez obračunatog pdv-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.


Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.


Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se isključivo bave proizvodnjom organskih proizvoda.

U cilju što bolje pripreme nastupa izlagača na ovom sajmu svako pravno lice, će imati mogućnost da učestvuje u onlajn radionicama, koje će se odvijati putem onlajn platforme (https://expo.pks.rs/), kao i punu ekspertsku podršku od strane kancelarije SIPPO Srbija, u vidu organizovanja B2B matchmaking sastanaka na sajmu i povezivanja sa potencijalnim partnerima.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 30. oktobra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: ivan.lazic@pks.rs i bojana.lalovic@pks.rs 

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „BIOFACH“ 2021.


U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave


Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.


Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Bojana Lalović na broj telefona 011/3300 919 i 066/8751 264 ili Ivan Lazić na broj telefona 066/8751 173.

 

Prateća dokumentacija:

  1. Poziv za učešće na sajmu BIOFACH 2021
  2. Prijava za sajam BIOFACH 2021
  3. Pravila o učestvovanju na sajmu