JAVNI POZIV - DODELA SREDSTAVA PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE

 

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE

 

Javni poziv sprovodi se u skladu sa Uredbom o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije („Službeni glasnik RS“, broj 46/21), koju sprovodi Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, Beograd u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, Kneza Miloša 12, Beograd.

Prijave za dodelu sredstava, privredna društva dostavljaju Razvojnoj agenciji Srbije na propisanom obrascu prijave, koji je u prilogu ovog javnog poziva.

Prijavu mogu da dostave privredna društva koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije, radi automatizacije postojećih kapaciteta sa ciljem unapređenja produktivnosti, povećanja broja domaćih kooperanata i povećanja korišćenja sirovina domaćeg porekla.

Sredstva podsticaja mogu se dodeliti za realizaciju investicionih projekata za ulaganja radi automatizacije čija je minimalna vrednost ulaganja 1.000.000,00 evra.

Javni poziv sprovodi se u skladu sa opredeljenim budžetskim sredstvima za svaku budžetsku godinu. Za realizaciju isplate tranši u tekućoj budžetskoj godini (u 2021. godini) raspoloživa sredstva iznose 300.000.000,00 dinara.

Kontakt: office@ras.gov.rs  i invest@privreda.gov.rs

 

Prateća dokumentacija:

  1. Obrazac prijave i sadržaj biznis plana
  2. Uredba o određivanju kriterijuma radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije