VESTI

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Jul 08, 2016

Ministarstvo privrede raspisalo je danas Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog razvoja u 2016. godini za meru 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije. („Službeni glasnik RS“ broj 61/16 od  7. jula 2016.).

Ovaj program sprovodi Ministarstvo privrede.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije.

 

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:

 1. prethodna studija opravdanosti;
 2. studija opravdanosti;
 3. studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
 4. generalni projekat;
 5. idejno rešenje;
 6. idejni projekat;
 7. projekat za građevinsku dozvolu;
 8. projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

 1. razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
 2. revitalizaciju braunfild lokacija;
 3. razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Za realizaciju Mere sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđena su sredstva u visini od 80.000.000,00 dinara.

 

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su podnele popunjen prijavni obrazac Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
 2. da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja odluke ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka);
 3. da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa ciljem i namenom Programa.

 

Rok za podnošenje prijava je od 08. jula do 22. jula 2016. godine.

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo privrede na telefone 011/333-4165 , 333- 4189 , 333-4174.

 

Više informacija o uslovima prijavljivanja kao i pratećoj dokumentaciji pogledajte OVDE.