VESTI

„BIOFACH“ 2020

Oct 04, 2019

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму органске хране „BIOFACH“2020 Нирнберг, Немачка закљученог дана 26.09.2019. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.8.2019. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ

BIOFACH“ 2020, НИРНБЕРГ, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, a у сарадњи са Швајцарским програмом за промоцију извоза (SIPPO), организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму органске хране „BIOFACH“ 2020, који ће се одржати у Нирнбергу, Немачка, у периоду од 12. до 15. фебруара 2020. године.

На сајму „BIOFACH“ 2020, српски органски произвођачи представиће своје производне програме на националном штанду Србије, у Хали „4А“ површине 101,14 m2.. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„BIOFACH“ (www.biofach.de/en) представља највећи светски сајам у области органске производње који се сваког фебруара одржава у Нирнбергу (Немачка) од 1990. године. Окупља више од 3.000 излагача и обиђе га преко 50.000 посетилаца из више од 130 земаља. Сајам је свеобухватног садржаја, поред међународне изложбе органског сектора, то је место трговине и пословања, али и место на којем се креирају политике и трендови у сектору.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната. 

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом органских производа.  Свако правно лице које буде излагач на овом сајму, добиће пуну експертску подршку канцеларије SIPPO Србија, у виду организације Б2Б сусрета, радионица за што бољу припрему самих излагача, и уједно маркетиншку подршку SIPPO програма. Овај вид подршке је облигациони, па ће самим тим сваком излагачу бити омогућена сарадња  у пуном капацитету  са организаторима током припрема и трајања самог сајма.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  четвртка, 10. октобра  до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: ivan.lazic@pks.rs и bojana.lalovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.   

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Бојана Лаловић на број 011/3300 919 и 066/8751 264 или Иван Лазић на број 066/8751 173. 

Пратећа документација:

Текст јавног позива

Образац 1 - Пријава за учешће

Правила о учествовању на сајму