JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI „PLMA“ 2023, AMSTERDAM, HOLANDIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA“ 2023 Amsterdam, Holandija zaključenog dana 07.12.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE 

NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI

„PLMA“ 2023, AMSTERDAM, HOLANDIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA“ 2023, koji će se održati u Amsterdamu, Holandija, u periodu od 23. do 24. maja 2023. godine.

Na sajmu „PLMA“ 2023, srpski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na dva nacionalna štanda Srbije, u hali za prehrambene proizvode i u hali za neprehrambene proizvode. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PLMA“ (https://plmainternational.com/) više od 35 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca. U 2022. godini na sajmu je učestvovalo više od 2500 izlagača od čega se 60 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima. Sajam je posetilo preko 14.000 stručnih posetilaca iz 120 zemalja.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači takođe samostalno snose troškove obavezno članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500,00 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na događajima u njihovoj organizaciji a samim tim i sajmu “PLMA”.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 23. decembra 2022. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „PLMA“ 2023.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/ 875-1207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće PLMA 2023 – prehrambeni proizvodi

3. Prijava za učešće PLMA 2023 – neprehrambeni proizvodi

4. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini