JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INUSTRIJE „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“ RIJAD, KRALjEVINA SAUDIJSKA ARABIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“ Rijad, Kraljevina Saudijska Arabija zaključenog dana 18.10.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INUSTRIJE
„THE SAUDI FOOD SHOW 2024“ RIJAD, KRALjEVINA SAUDIJSKA ARABIJA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije  „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“, koji će se održati u Rijadu, Kraljevini Saudijskoj Arabiji, u periodu od 21. do 23. maj 2024. godine.

Na sajmu „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“, srpski proizvođači prehrambenih proizvoda imaće priliku da po drugi put predstave svoje proizvodne programe u okviru nacionalnog štanda Srbije. Ovogodišnji sajam biće održa u novom prostoru Riyadh Front Exhibition & Conference Centre. Tržište Saudijske Arabije predstavlja jedno od najprivlačnijih tržišta na Bliskom istoku i šansu za srpske kompanije za veći izvoz poljoprivrednih proizvoda na saudijsko tržište.


 „THE SAUDI FOOD SHOW“ (https://www.thesaudifoodshow.com) predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca, uvoznicima i distributerima, kao i novim trendovima u prehrambenj industriji. Sajam se prostire na 14.000 m².  U 2023. godini na sajmu je učestvovalo je 512 izlagača iz 93 zemlje, održano je preko 8.000 b2b sastanaka sa posetom oko 30.000 stručnih posetilaca. 


Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture. 

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do ponedeljka, 20. novembra 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs 

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „THE SAUDI FOOD SHOW 2024“

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. 

U slučaju prijavljivanja većeg broja podnosioca prijava koji ispunjavaju uslov za izlaganje na sajmu, u odnosu na dobijenu kvadraturu štanda, selekcija i rangiranje prijavljenih kompanija će se vršiti po sledećem bodovanju

 

Kriterijum

Bodovi

1.

Rast ostvarenog izvoza u 2022. godini u odnosu na 2020. godinu

0<2% - 1 bod

2<5% - 3 boda

5<7 % - 5 bodova

7<10% - 10 bodova

10% i više - 20 bodova

2.

Povećanje broja zaposlenih u 2022. godini u odnosu na 2020. godinu

10 i više – 10 bodova

5-10 – 5 bodova

1-5 – 3 boda

0 – 0 bodova

3.

Plasiran novi proizvod u prethodne tri godine

Da – 10 бодова

Ne – 0 бодова

4.

Posedovanje potrebnih sertifikata i standarda (za kompaniju i za proizvode)         

0 sertifikata - 0 bodova

do 2 sertifikata - 5 bodova

od 2 do 5 sertifikata - 10 bodova

5 i više sertifikata – 20 bodova

5.

Broj nastupa na sajmovima u organizaciji Komore i Agencije   

0 nastupa - 20 bodova

do 2 nastupa - 10 bodova

od 2 do 5 nastupa –  5 bodova

5 i više nastupa – 0 bodova

6.

Veliko preduzeće Srednje preduzeće

Preduzetnik, mikro i malo preduzeće

0 bodova

10 bodova

20 bodova

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu i bodovanja u slučaju prijavljivanja većeg broja privrednih subjekata.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće  The Saudi Food Show 2024

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini