JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2024, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2024 Moskva, Ruska Federacija, zaključenog dana 07.07.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE

„PRODEXPO“ 2024, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 31. Međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“2024, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 05. do 09. februara 2024. godine.

Na sajmu „PRODEXPO“ 2024, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u paviljonu 2, hali 3, površine oko160m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/) je najveća i najznačajnija specijalizovana izložba prehrambene industrije u Rusiji i Istočnoj Evropi, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam godišnje poseti oko 70 hiljada posetilaca iz oko 106 zemalja koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 2.100 izlagača iz 35 zemalja.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

 Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka 13. oktobra 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam PRODEXPO 2024.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup.

U slučaju prijavljivanja većeg broja podnosioca prijava koji ispunjavaju uslov za izlaganje na sajmu, u odnosu na dobijenu kvadraturu štanda, selekcija i rangiranje prijavljenih kompanija će se vršiti po sledećem bodovanju

 

Kriterijum

Bodovi

1.

Rast ostvarenog izvoza u 2022. godini u odnosu na 2020. godinu

0<2% - 1 bod

2<5% - 3 boda

5<7 % - 5 bodova

7<10% - 10 bodova

10% i više - 20 bodova

2.

Povećanje broja zaposlenih u 2022. godini u odnosu na 2020. godinu

10 i više – 10 bodova

5-10 – 5 bodova

1-5 – 3 boda

0 – 0 bodova

3.

Plasiran novi proizvod u prethodne tri godine

Da – 10 бодова

Ne – 0 бодова

4.

Posedovanje potrebnih sertifikata i standarda (za kompaniju i za proizvode)         

0 sertifikata - 0 bodova

do 2 sertifikata - 5 bodova

od 2 do 5 sertifikata - 10 bodova

5 i više sertifikata – 20 bodova

5.

Broj nastupa na sajmovima u organizaciji Komore i Agencije   

0 nastupa - 20 bodova

do 2 nastupa - 10 bodova

od 2 do 5 nastupa –  5 bodova

5 i više nastupa – 0 bodova

6.

Veliko preduzeće Srednje preduzeće

Preduzetnik, mikro i malo preduzeće

0 bodova

10 bodova

20 bodova

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu i bodovanja u slučaju prijavljivanja većeg broja privrednih subjekata.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - PRODEXPO 2024

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini