JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU FARMACEUTSKE INDUSTRIJE „ARAB HEALTH“ 2024, DUBAI, UAE

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu farmaceutske industrije „ARAB HEALTH“ 2024, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, zaključenog dana 07.07.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU FARMACEUTSKE INDUSTRIJE

„ARAB HEALTH“ 2024, DUBAI, UAE

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu farmaceutske industrije „ARAB HEALTH“ 2024, koji će se održati u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, u periodu od 29. januara do 02. februara 2024. godine.

Dubai Health Fair poznat kao „ARAB HEALTH“, jedan je od vodećih svetskih sajmova posvećen industriji koja posluje u oblasti zdravstva. Održava se svake godine od 1975. godine u Dubai izložbenom i kongresnom centru. Tokom godina postao je jedan od najznačajnih događaja za industriju posvećenu zdravstvenoj zaštiti koji ima ključnu ulogu u okupljanju pokretača regionalne i međunarodne politike, inovativnih kompanija, zdravstvenih radnika, proizvođača i distributera medicinskih sredstava. Izložbeni prostor podeljen je u 9 sektora: Medical equipment & devices, Disposables & consumer goods, Orthopaedics & physiotherapy, Imaging & diagnostics, Healthcare & general services, IT systems & solutions, Healthcare infrastructure & assets, Wellness & prevention, Healthcare transformation.

„ARAB HEALTH“ 2023 imao je 130.000 posetilaca, više od 3.300 izlagača iz 76 različitih zemalja. Pomenuti sajam je pomogao kompanijama, izlagačima da dogovore poslove u vrednosti od 1,81 milijarde dolara.

Na sajmu „ARAB HEALTH“ 2024, Srbija će imati izložbeni štand u sektoru Medical equipment & devices (medicinska sredstva, medicinska oprema).

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na  učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom u oblasti medicinskih sredstava, dodataka ishrani i kozmetičkih proizvoda.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do ponedeljka, 2. oktobar 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „ARAB HEALTH“ 2024.

U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

Visine poslovnog prihoda u 2022. godini

  1. Broja zaposlenih
  2. Broja izvoznih tržišta
  3. Oblasti proizvodnje – prednost će imati proizvođači medicinskih sredstava
  4. Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 066/875-1279.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - ARAB HEALTH 2024

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini