JAVNI POZIV - SIAL 2024

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „SIAL 2024“ Pariz, Francuska zaključenog dana 26.01.2024. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE 
NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
„SIAL“ PARIZ, FRANCUSKA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova prehrambene industrije „SIAL“ koji se održava u Parizu, Francuska, u periodu od 19. do 23. oktobra 2024. godine. 

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. 

„SIAL“ (www.sialparis.com) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu Francuske i Evropske Unije koji se održava svake druge godine. U 2022. godini na sajmu je učestvovalo više od 7.000 izlagača iz 127 zemalja. Sajam je posetilo preko 400.000 stručnih posetilaca.

Na sajmu „SIAL 2024“ Srbija će se predstaviti sa dva štanda i to u dve hale: u hali gotovih proizvoda i u hali zamrznutih proizvoda. 

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture. 

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 23. februara 2024. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs 

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „SIAL 2024“.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkažu nastup. 

U slučaju prijavljivanja većeg broja podnosioca prijava koji ispunjavaju uslov za izlaganje na sajmu, u odnosu na dobijenu kvadraturu štanda, selekcija i rangiranje prijavljenih kompanija će se vršiti po sledećem bodovanju

 

 

Kriterijum

Bodovi

1

Rast ostvarenog izvoza u 2023. godini u odnosu na 2021. godinu

0<2% - 1 bod

2<5% - 3 boda

5<7 % –  5 bodova

7<10% - 10 bodova

od 10% i više - 20 bodova

2

Povećanje broja zaposlenih u 2023. godini u odnosu na 2021. godinu

10 i više – 10 bodova

5 -10 – 5 bodova

1-5 – 3 boda

0 – 0 bodova

3

Plasiran novi proizvod u prethodne tri godine

Da – 10 bodova

Ne – 0 bodova

4

Posedovanje potrebnih sertifikata i standarda

(za kompaniju i za proizvode)

0 sertifikata - 0 бодова

do 2 sertifikata - 5 bodova

od 2 do 5 sertifikata - 10 bodova

5 i više sertifikata – 20 bodova

5

Broj nastupa na sajmovima u organizaciji Komore i Agencije

0 nastupa - 20 bodova

do 2 nastupa - 10 bodova

od 2 do 5 nastupa - 5 bodova

5 i više nastupa – 0 bodova

6

Veliko preduzeće

Srednje preduzeće

Preduzetnik, mikro i malo preduzeće

0 bodova

10 bodova

20 bodova

 

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu i bodovanja u slučaju prijavljivanja većeg broja privrednih subjekata.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava SIAL 2024 - gotovi proizvodi

3. Prijava SIAL 2024 - zamrznuti proizvodi

4. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini