JAVNI POZIV - FRUIT ATTRACTION 2024

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu svežeg voća i povrća „FRUIT ATTRACTION“ 2024, Madrid, Španija, zaključenog dana 08.05.2024. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU SVEŽEG VOĆA I POVRĆA

„FRUIT ATTRACTION“ 2024, MADRID, ŠPANIJA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu svežeg voća i povrća „FRUIT ATTRACTION“ 2024, koji se održava u Madridu, Španija, u periodu od 8. do 10. oktobra 2024. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

FRUIT ATTRACTION”  je jedan od vodećih međunarodnih sajmova proizvođača voća i povrća na svetu koji se svake godine održava u Madridu, Španija. U prethodnoj godini okupio je 2.000 izlagača, preko 100.000 poslovnih ljudi iz 145 zemalja.

 Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom svežeg voća i povrća.    

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka 24. maja 2024, a šalju se elektronskom poštom na e-mail nina.mirkovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam FRUIT ATTRACTION 2024.

U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • Rast ostvarenog izvoza u 2023. godini u odnosu na 2021. godinu
  • Povećanje broja zaposlenih u 2023. godini u odnosu na 2021. godinu
  • Plasiran novi proizvod u prethodne tri godine
  • Posedovanje potrebnih sertifikata i standarda (za kompaniju i za proizvode)
  • Broj nastupa na sajmovima u organizaciji Komore i Agencije

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 066/875-1279 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava - FRUIT ATTRACTION

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini