Подршка предузетништву

 

Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана

 

Пројекат је настао као наставак сарадње између Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу на реализацији пројекта „Институционализација менторинга као услуге за подршку МСПП“, који је био реализован у периоду од 2008. до 2011. године. Сада се пројекат реализује у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, а Развојна агенција Србије има улогу координатора пројекта. Пројекат ће се реализовати у трајању од три године, од 2013. до 2016. године. Донацију Пројекта врши Влада Јапана.  

 

Циљ пројекта: Успостављање, унапређење и промоција менторинг система у земљама Западног Балкана са циљем подржавања несметаног развоја и смањења неуспешних предузећа и предузетника пружањем свеобухватне и благовремене подршке предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак.

 

Пројекат реализује конзорцијум кога чине:

- Јапанска агенција за међународну сарадњу - ЈИЦА, Јапан

- Национална агенција за регионални развој, Република Србија

- Сарајевска регионална развојна агенција - СЕРДА, Босна и Херцеговина

- Дирекција за развој малих и средњих предузећа Црне Горе, Црна Гора   

Пројекат се састоји из две компоненте и то: унапређења стандардизованог модела менторинга у Србији, и подршке у увођењу система стандардизоване услуге менторинг у Босни и Херцеговни и Црној Гори на основу модела у Србији.   

 

Активности:

- Развој и јачање капацитета (јачање капацитета у партнерским институцијама, развој стратегије/плана Менторинг система, израда водича за имлементацију менторинга, израда критеријума и процедуре за сертификацију ментора, израда тренинг материјала за менторе)

- Тренинг активности (унапређење тренинг методе у Србији, израда плана тренинга за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину, тренинг ментора и тренинг тренера за менторе у Црној Гори и Босни и Херцеговини уз подршку Србије, додатни тренинзи „на послу“ за менторе и ментор тренере)

- Организација семинара и студијских посета