ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МСП ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2021. ГОДИНИ

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

у оквиру

Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да je од данас у 16. часова, 26. априла 2021. године, привремено обустављен пријем нових захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години. 


Пријем нове документације је обустављен због великог броја пристиглих захтева, по чијој обради ће, према проценама, бити утрошена намењена бесповратна средства Министарства.


Након коначне обраде свих захтева и анализе преосталих расположивих средстава, министарство ће донети одлуку да ли ће се програм наставити.

 

Циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

 • производне опреме и/или машина;
 • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
 • делова, специјализованих алата за машине;
 • машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње

2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

 • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:

 1. ХАЛКБАНК, Београд 
 2. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд
 3. PROCREDIT БАНК А.Д. Београд
 4. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад 
 5. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад
 6. EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд
 7. INTESA LEASING ДОО Београд
 8. UNICREDIT LEASING ДОО Београд
 
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
 

1) правна лица, регистрована у  АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро, мала и средња правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19) према финансијским извештајима за 2019. годину;

2) предузетници регистровани у АПР.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма. Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2020. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања: 1 запослен - до 1,0 милион РСД, 2-5 запослена - до 2,5 милиона РСД, 6 и више запослених - до 5,0 милиона РСД.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 1.550.000.000,00 динара. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.

 

ТАБЕЛА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПРОГРАМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ 2021. ГОДИНА

Пратећа документација: 

 1. Текст Јавног позива
 2. Подаци за захтев
 3. Изјава о испуњености услова програма
 4. Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија
 5. Нацрт уговора са крајњим корисником-банкарски кредит
 6. Нацрт уговора са крајњим корисником-лизинг
 7. Упутство о начину спровођења програма
 8. Уредба о утврђивању подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години
 9. Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години