VESTI

MEĐUNARODNI POSLOVNI SUSRETI NA SAJMU POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU

Apr 25, 2018

Evropska mreža preduzetništva u Srbiji – Razvojna agencija Srbija, Privredna komora Srbije i Biznis inkubator Novi Sad u saradnji sa Novosadskim sajmom pozivaju vas da se prijavite za besplatno učešće na međunarodnim poslovnim susretima AgroB2B@NSFair koji će se održati u okviru Međunarodnog polјoprivrednog sajma u Novom Sadu, 16. maja 2018. godine na Novosadskom sajmu, Kongresni centar „Master“.

Osnovna cilјna grupa su proizvođači i trgovci hrane i pića, ali je događaj otvoren i za povezane sektore poput: polјoprivredne mehanizacije, đubriva i sredstava za zaštitu bilјa, pakovanja, obnovlјivih izvora energije u polјoprivredi, opreme za proizvodnju i preradu hrane, primenjene nauke i istraživanja itd.

AgroB2B@NSFair želi da podstakne poslovnu saradnju izraženu kroz veći obim razmene prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sično, ali i saradnju u oblasti razmene znanja i tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.

Međunarodni polјoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se ove godine održava 85. jubilarni put, predstavlja vodeći sajam iz oblasti agrobiznisa u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Učešće na međunarodnim poslovnim susretima je besplatno, a učesnici sami obezbeđuju ulaznicu za sajam i pokrivaju eventualne troškove prevoza i smeštaja u Novom Sadu. Rok za prijavu je 10. maj 2018. godine.

Prijavu za međunarodne poslovne susrete  AgroB2B@NSFair možete izvršiti preko linka: http://agrob2b2018.talkb2b.net/