JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI U SAD „PLMA CHICAGO“ U ČIKAGU

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA CHICAGO“ 2022, Čikago, SAD, zaključenog dana 01.04.2022. godine kao i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2021. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU ROBNIH MARKI U SJEDINjENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

„PLMA CHICAGO“ U ČIKAGU, SAD

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije po prvi put organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA CHICAGO“ koji se održava u Čikagu, SAD, u periodu od 13. do 15. novembra 2022. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PLMA CHICAGO“ više od 30 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca na području Severne Amerike. U 2019. godini na sajmu je učestvovalo više od 1.500  izlagača iz 40 zemalja, od čega se 25 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima. Usled pandemije izazvane virusom COVID 19, sajam nije održan u klasičnom formatu u 2020. i 2021. godini.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata kao i troškove članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500,00 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na ovom sajmu.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  ponedeljka, 18. aprila 2022., a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs  

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „PLMA CHICAGO“ 2022.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja kompanija vršiće se ocenjivanje i rangiranje učesnika u skladu sa kriterijumima definisanim od strane organizatora.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/ 875-1207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA: 

  1. Javni poziv
  2. Prijava za sajam
  3. Pravila o učestvovanju na sajmovima