VESTI

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje - CBC

Apr 14, 2016

Krajem 2015. godine Nacionalna agencija za regionalni razvoj (sada Razvojna agencija Srbije - RAS) je objavila Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje (CBC) kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera. Ovaj projekat od 2016. godine nastavlja da sprovodi Razvojna agencija Srbije.

Cilj programa je podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

Imajući u vidu sve veći značaj programa prekogranične/teritorijalne saradnje sa jedne strane, kao i rastući interes institucija i organizacija iz Srbije za uključivanjem u navedene programe sa druge strane, Razvojna agencija Srbije sprovodi Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu sufinansiranja učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je šest programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda (perspektive) 2014 -2020. godine, i to:

  • Mađarska-Srbija;
  • Rumunija-Srbija;
  • Bugarska-Srbija;
  • Hrvatska-Srbija;
  • Srbija-Bosna i Hercegovina;
  • Srbija-Crna Gora.

Kroz Program podrške RAS-a, moguće je aplicirati za sufinansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

Pojedinačni iznos sufinansiranja-učešća RAS-a ne može biti veći od 10% vrednosti udela u projektu za svakog partnera-aplikanta iz Srbije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 45.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do kraja kalendarske 2016. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-857, 011/20-60-814 ili putem elektronske pošte na adrese jelena.radoman.ilic@ras.gov.rs i svetlana.nikolic@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte OVDE.

Obrazac 1 -  Prijava

Obrazac 2 - Opis projekta

Obrazac 3 - Izjava