VESTI

JAVNI POZIV MENTORING ZA MMSP I ZADRUGE

May 31, 2016

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je javni poziv za učešće na besplatnom programu mentoringa, namenjenog mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i zadrugama. Program ima za cilj unapređenje poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, i odvija se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za MMSP i preduzetnike u 2016. godini.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i podrzumeva od 25 do 50 sati stručne podrške preduzećima i zadrugama, u oblastima koje oni definišu u saradnji sa sertifikovanim stručnim licima – mentorima. Naime, menadžment preduzeća i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, kao i najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik pripremaju plan/projekat daljeg razvoja.

Preko 500 MMSP iz Srbije je učestvovalo na ovom programu u periodu od 2010 do danas, ocenivši ga kao veoma korisnog za unapređenje svog poslovanja. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodila je i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi firme ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Program mentoringa se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija sa sedištem u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici.

Rok za podnošenje prijava je 21.06.2016. godinePrijave se podnose nadležnoj ARRA.

Više informacija i svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku OVDE i na internet portalu www.godinapreduzetnistva.rs, kao i portalima akreditovanih razvojnih agencija.