Projects

About project

Razvojna agencija Srbije podržava razvoj privrednih društava, pre svega malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Detaljnije

Support to entrepreneurship

Evropska mreža preduzetništva je projekat koji je Evropska komisija pokrenula 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća i to kroz pružanje informacija i podršku preduzećima i preduzetnicima širom Evrope

Detaljnije

Support program to development of business incubators

U cilju podsticanja razvoja poslovne infrastrukture kao jednog od stubova regionalnog razvoja, definisan je set aktivnosti čiji je cilj kreiranje povoljnije klime za osnivanje i rad poslovnih inkubatora, kao jedan od vidova podsticaja razvoja preduzetnišva.

Detaljnije

Support program to development of innovative clusters

Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Detaljnije

Completed projects

Ovde možete pogledati neke od završenih projekata

Detaljnije

International projects

International projects are project funded through donations. Development Agency of Serbia has a vast experience in realization of multilateral (EU funds) and bilateral projects with the purpose of developing SMEs and Entrepreneurship and Serbian economy in total. Development Agency of Serbia is implementing and/or using donations.

Detaljnije