Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Пројекат подршке развоју приватног сектора у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије

 

Опште информације о Пројекту

Развојна агенција Србије реализује Пројекат подршке развоју приватног сектора у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије, у сарадњи са независном агенцијом савезне Владе Сједињених Држава „УСАИД“.

Развојна агенција Србије је координатор ПСД пројекта.

Финансирање пројекта

Пројекат финансиран од стране Сједињених Америчких Држава, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

 

Буџет пројекта – $4,159,987;

Општи циљ пројекта: "Јачање ММСП у одабраним регионима путем ширег повезивања." Успостављањем веза између ММСП у одабраним регионима, као и нових, већих тржишта, Пројекат ће повећати продају и извоз и створити нова радна места.

 

Корисници

 • ММСП
 • удружења и кластери из идентификованих области;
 • млади и жене (потенцијални предузетници и почетници у пословању).

 

Одабрани сектори​

 • агроиндустрија,
 • модна индустрија (коју чине текстилна и индустрија одеће и обуће) и
 • лака индустрија.

 

Активности на пројекту

Компонента 1 - Реализује се кроз анализу сектора и потреба корисника и након тога нефинансијску и финансијску подршку и то:

 • избор 184 ММСП корисника ПСД пројекта, процена њихових потреба у области радне снаге и радних вештина и пружање подршке кроз:

- тренинге (основне и напредне)
- менторинг (50 сати по кориснику)
-  консалтинг (5 сати по кориснику)
- техничку помоћ (уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања; нови дизајн производа и амбалаже; израда и имплементација специјализованог софтвера и сл.).

 • избор и анализа 8 удружења/кластера и пружање подршке кроз:

- тренинге (основне и напредне) намењене менаџменту удружења/кластера
- техничку помоћ (организација програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ релевантним за област пословања кластера; организација семинара и конференција; развој заједничких услуга кластера; израда студија изводљивости и друге пројектно техничке документације за заједничке инфраструктурне пројекте и сл.).
- грантове (бесповратну помоћ) за развој удружења/кластера.

 • подршка женском и омладинском предузетништву кроз:
   
  - тренинге за почетнике у бизнису, више од 400 полазника циклуса обука за започињање посла. Предато је 180 бизнис плоанова у циљу такмичења за добијање бесповретне помоћи
  - такмичење и бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја (укупно 60 грантова)
  -  додатне тренинге и менторинг за новоосноване привредне субјекте
  - бесповратну помоћ за унапређење пословања добитницима бесповратних средстава који су основали привредне субјекте средствима ПСД пројекта (до сада додељен 31 грант за развој пословања)​

Компонента 2 подразумева пружање подршке идентификованим ММСПП и кластерима у делу интернационализације, организације “матцхмакинг” догађаја, излагања на међународним сајмовима и одржавању тренинга на тему извоза и могућности улагања. До сада је је реализовано 12 међународних сајмова и 2 Б2Б сусрета (Лесковац и Нови Пазар).


У имплементацију Пројекта РАС укључује акредитоване регионалне развојне агенције, које су надлежне за подручје градова и општина где се Пројекат реализује, и то: АРРА „Златибор“ из Ужица, АРРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа - ЦРЈПО из Лесковца и Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGzVc-nkfEE

https://www.youtube.com/watch?v=Uc4yMcheb-8

https://www.youtube.com/watch?v=yKQEKV9-pLg

https://www.youtube.com/watch?v=l05rQ5UsnE4

https://www.youtube.com/watch?v=IJ26ywKVVpA

https://www.youtube.com/watch?v=0nhwFdnXoZA

https://www.youtube.com/watch?v=2PIjhDa1Mp8

https://www.youtube.com/watch?v=qIdNXPvCYpQ&feature=youtu.be

 

Координатор пројекта:

Ана Жегарац
 

Партнери на пројекту:

 
Финансијер пројекта                                                                                                         Носилац пројекта     
Америчка агенција за међунаордну сарадњу (USAID),                                  Развојна агенција Србије
Мисија у Србији                                                                                                                                                                                      


Регионална развојна агенција "Златибор"

Регионална развојна агенција Санџак - СЕДА

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа